Teorie naturalizmu

Teorie naturalizmu
1. T. Behawioryzmu - model: bodziec – reakcja, zachowanie człowieka, zwierząt na konkretne bodźce. Skinner uważał że ideały: wolność, równość należy odrzucić. Można dobrać takie bodźce aby wywołać określoną reakcję.
2. T. nagród i kar - Homaus, Malewski – model: nagrody – kary. Ludzkie zachowania zależą od nagród i kar. To co nagradzamy – to skłaniamy do powtarzania tych zachowań. Zachowania karane – dążymy do ich eliminowania.

Koncepcja definicji sytuacji (w ramach antynaturalizmu) – W. Thomas. Ludzie mogą w tej samej sytuacji różnie się zachowywać. Zależy to od tego, jak dany podmiot zdefiniuje sytuację ( każdy człowiek postrzega inaczej rózne sytuacje). Duże znaczenie ma tu subiektywizm każdego człowieka. Wynika z tego: konstruktywizm - rzeczywistość nas otaczająca nie jest dana w gotowej postaci, obiektywnej, takiej samej dla każdego człowieka. Jest ona dopiero kształtowana. T. Hobbes zastanawiał się jak to możliwe że istnieje ład społeczny:
- dzięki temu, że ludzie wyznają te same wartości, przestrzegają tych samych reguł;
- dzięki kompromisowi (konsensus).

Comments are closed.