Wścieklizna - Rys historyczny - Wścieklizna na świecie

Wścieklizna
Informacje ogólne:
- Rozpoznanie kliniczne bardzo trudne
- Zwierzę zakażone charakteryzuje wściekłość, agresywność
- Objawy porażeń
- Wypływy (ropny z worka spojówkowego; śliny z jamy ustnej)
- Dziwne spojrzenie; niesymetryczne rozszerzenie źrenic; brak reakcji źrenic na światło
- Częsta wścieklizna cicha, bez ataków szału, jedynie posmutnienie, porażenia, ślinotok (czasem bez)

Rys historyczny
• Kodeks Eshnunna (XXIII w. p.n.e.): nakaz izolacji psa wściekłego (bo trucizna w ślinie)
• Kodeks Hammurabiego (1700 r. p.n.e.)
• Demokryt (V w. p.n.e.) – opis wścieklizny u psa
• Arystoteles (III w. p.n.e.) – opis wścieklizny u psa
• 1804 r. Zinke przenosi śliną chorobę z psa na psa
• w XIX w. umacnia się przekonanie, że to choroba zakaźna
• Louis Pasteur – jako pierwszy wyprodukował skuteczną szczepionkę p/wściekliznową

Epokowe odkrycia L. Pasteura nad patogenezą i immunoprofilaktyką wścieklizny (lata 8—te XIX w.)
 Wirus „fix” (fixing = ustalenie)
 W wielu szczepionkach do niedawna
 Od 1885 roku Pasteur szczepi pogryzionych ludzi wysuszonym mózgiem królików zakażonych
 Od 1886 roku Odon Bujwid zakłada Instytut Pasteurowski w Warszawie i szczepi

Wścieklizna na świecie
- Od ponad 100 lat szczepienia, a nadal problem globalny: wszystkich nie zaszczepimy, zmienność wirusa
- Tylko nieliczne rejony świata są wolne od wścieklizny (Antarktyka, Oceania, Japonia, Skandynawia)
- W tropikach psy są głównym rezerwuarem
- Ponad 99% wścieklizny u ludzi jest skutkiem pokąsania przez psy
- Ponad 50000 ludzi umiera rocznie na wściekliznę
- 10 mln ludzi rocznie jest szczepionych po pokąsaniu (głównie Chiny, Indie, Azja, Tropiki)

Comments are closed.