Amputacja palca wysoka

Amputacja palca wysoka
Zabieg wykonuje sie ze wskazań tych samych, co amputację niską oraz dodatkowo w przypadku zmian sięgających kości koronowej. Przygotowując pole operacyjne, należy skrócić nadmiernie wyrosły róg i mechanicznie oczyścić racice. Po stronie zewnętrznej palca od korony, aż powyżej stawu pęcinowego strzyżemy i wygalamy włosy. Po założeniu podwiązki uciskowej, nożem chirurgicznym brzuszkowym prostym przecinamy skórę po stronie grzbietowej i dłoniowej palca, prowadząc te cięcia od stawu pęcinowego, łączymy je nad koroną po stronie zewnętrznej. Oba cięcia następnie przedłużamy i łączymy podobnie jak poprzednie nad koroną, ale od strony przyśrodkowej racicy. Odpreparowujemy płat skóry, odzielamy kościec palca od otoczenia i odciągamy skórę do góry. Przy pomocy piłki amputacyjnej, przecinamy kość pęcinową, przykładając piłkę do kości pod kątem 45°. Martwe tkanki usuwamy przy pomocy nożyczek i skrobaczki. Skórę zespalamy szwem pojedynczym, pozostawiając w najniżej położonej części rany spływ dla wysięku przyrannego. Zakładamy opatrunek antyseptyczne uciskowy, powlekając go z zewnątrz dziegciem.

Comments are closed.