Badanie bakteriologiczne wymienia.

Badanie bakteriologiczne wymienia.
Badania wykonuje się w celu określenia:
- jakości higienicznej mleka,
- procesów patologicznych przebiegających w gruczole mlekowym (antybiogram).

Wykonuje się je:
- jako uzupełnienie rozpoznania klinicznego przy przewlekłym i ostrym zapaleniu gruczołu mlekowego,
- przy zwiększonej ilości komórek somatycznych w mleku (należy wykluczyć fizjologiczny wzrost).

Mleko pobiera się w sposób jałowy z wszystkich ćwiartek, oznacza probówki (A, B, C lub D i nr krowy), a następnie przesyła do laboratorium. Tam posiewy na podłoża (dzieli się płytkę na cztery części i na każdej posiew z jednej ćwiartki):
- agar z krwią (podstawowe; obecnie robi się gł. na nim),
- Edwardsa w modyfikacji Chodkowskiego,
- McConkeya.
Na agarze rosną wszystkie bakterie, gł. gronkowce i paciorkowce; na Edwardsa tylko paciorkowce; na McConkeyu tylko pałeczki.
Z mleka izoluje się głównie:
- paciorkowce i gronkowce potencjalnie chorobotwórcze,
- pałeczki i maczugowce warunkowo chorobotwórcze.

Do badania podstawowego nie wlicza się specjalistycznych badań w kierunku prątków gruźlicy, brucelli, bakterii beztlenowych, grzybów, wirusów itd. – badania te są przeprowadzane na zlecenie lekarza weterynarii. Bakteriologicznie można badać mleko, siarę, wydzielinę w okresie zasuszania gruczołu i wydzielinę zapalną.

Posiane mleko wstawia się do termostatu na 24h. Pierwszy odczyt – wstępna ocena wyników badania hodowlanego i wyosobnienie bakterii do dalszej identyfikacji. Znów na 24h do termostatu – wzrost bakterii trudniej rosnących (Corynebacterium).

PACIORKOWCE Streptococcus
Najbardziej patogenne dla gruczołu mlekowego.

S.agalactiae – paciorkowiec bezmleczności. Na podłożu Edwardsa (wybiorcze i różnicujące) rośnie w postaci niebieskich kolonii o lepkiej konsystencji. W obecności toksyny gronkowcowej zawartej w podłożu powoduje charakterystyczną hemolizę – test CAMP (fenomen CAMP, odczyn CAMP) – powiększa obszar hemolizy β gronkowcowej (sam daje słabą hemolizę). Podłoże TKT (jak Edwardsa, ale z dodatkiem toksyny gronkowcowej). Nie posiada zdolności namnażania poza gruczołem mlekowym. Obecność w badanym mleku (1 kolonia na podłożu wybiórczym) świadczy o zakażeniu gruczołu.
S.dysgalactiae – paciorkowiec zaburzeń laktacyjnych. Na podłożu Edwardsa rośnie jako szaro-zielone kolonie. Nie daje testu CAMP.

S.uberis – paciorkowiec wymieniowy. Na podłożu Edwardsa rośnie jako szaro-zielone kolonie, powoduje zbrązowienie podłoża (rozkłada eskulinę zawartą w podłożu). Test CAMP u 25% może być dodatni. Może być mylony z paciorkowcem kałowym – rośnie podobnie (kałowe mają większe i bardziej brązowo-czarne kolonie – posiew na podłoże Slanetza, na którym rosną tylko enterokoki).

GRONKOWCE Staphylococcus
Są dwa chorobotwórcze rodzaje:
- Micrococcus,
- Staphylococcus:
- S.aureus – gronkowiec złocisty, koagulazo +,
- S.epidermidis – gronkowiec biały, naskórny, koagulazo -, CNS.

Na agarze z krwią oba gatunki dają duże błyszczące kolonie, ze strefą hemolizy lub bez, albo powodują ściemnienie podłoża. Test różnicujący to zdolność wytwarzania koagulazy przez S.aureus. Koagulaza to substancja białkowa wydzielana przez gronkowce do podłoża. Powoduje ścięcie plazmy króliczej. W organizmie koagulaza stanowi czynnik chorobotwórczy na samym początku zakażenia. Powoduje ścięcie się włóknika wokół bakterii, chroniąc je przed działaniem fagocytów i innych sił obronnych organizmu. Ułatwia to namnażanie się bakterii i przyspiesza rozwój choroby. Gronkowce są na strzykach, rękach dojarzy – wzrost minimum 5 jednorodnych kolonii świadczy o zakażeniu gruczołu.

PAŁECZKI
- E.coli
- Klebsiella sp.
- Enterobacter sp.
- Serratia sp.
- Pseudomonas sp.

Izoluje się na McConkeyu. Rozkładające laktozę są różowo-czerwone, a nierozkładające – białe, przezroczyste. Na agarze z krwią dają duże, wypukłe, błyszczące kolonie o nieprzyjemnej woni.

MACZUGOWCE Corynebacterium
C.pyogenes – potencjalnie chorobotwórczy; obecnie Arcanobacterium pyogenes.
C.bovis i C.ulcerans – komensale bytujące w kanale strzykowym.

GRZYBY
Na agarze z krwią są często mylone z gronkowcami. Grzybice są następstwem podawania antybiotyków w stanach zapalnych na tle bakteryjnym i przy nie aseptycznych zabiegach przeprowadzanych na wymieniu. Przy podejrzeniu grzybicy wykonuje się równoległy posiew na podłoże Sabourauda. Do badani stosuje się mleko resztkowe. Głównie są to:
- Candida (C.albicans),
- Trichosporon,
- Geotrichum,
- Cryptococcus.
Trzy ostatnie to grzyby drożdżopodobne.

Comments are closed.