POSTACIE ZAPALEŃ WYMIENIA:

POSTACIE ZAPALEŃ WYMIENIA:
- Kliniczna (clinikal form)
- podkliniczna (subclinical form)
- kliniczna rozpoznawana metodami klinicznymi)
zmiany w narządzie: zaczerwienienie, obrzęk, bolesność, stwardnienia, guzy zanik. zmiany w mleku: zapach smak, obecność domieszek.
50 – 60% Bo objęta jest stanem podklinicznym.
Podklinicznie nie ma zmian w tkance gruczołowej, ale są zmiany w ilości kom. Somatycznych, zmiany w mleku (str., kł)
Postacie kliniczne:
- Zapalenie nadostre (mastitis peracuta) mastitis acuta gravis – zapalenie ostre o przebiegu ciężkim. (zmiany dotyczą całego organizmu)
- zapalenie ostre – mastitis auta. Ostre o przebiegu łagodnym dotyczą tylko samego narządu.
- zapalenie podostrz – mastitis subacuta) widoczne zewnętrzne objawy np. zaczerwienienie.
- zapalenie przewlekłe – mastitis chronica.
- utrzymują się przez dłuższy czas, są to zmiany zewnętrzne wyczuwalne Palpacyjnie.

Przyczyny zapaleń:
- uwarunkowanie genetyczne
- mało sprawny układ odpornościowy
- niedostateczne żywienie i błędy żywieniowe,
- braki w zakresie higieny wymienia, pozyskiwania mleka i spławności urządzeń udojowych
80-90% czynniki infekcyjne:
Major pathogenes: Staph. aureus, Str. agalactie, Str. dysgalaktae, Str. uberis, E.coli, Actinomyces pyogenes
Minor pathogenes: gronkowce koagulazoujemne,
Paciorkowce i gronkowce – zapalenia z objawami klinicznymi i postacie podkliniczne,
E.coli – ostre i nadostre
A. pyogenes – ciężkie ropno wrzodziejące,
Mykoplazmy i grzyby – trudności diagnostyczne i terapeutyczne
Algi – ukierunkowane badania

Comments are closed.