Resekcja stawu racicowego

Resekcja stawu racicowego
Zabieg powyższy (resectio articuli phalangis tertiae) wykonujemy zazwyczaj u sztuk ciężkich i wartościowych, aby ratować palec chory i tym samym nie dopuszczać do przeciążenia palca zdrowego. Można operację wykonać z cięcia bocznego, gdy proces ropny dotyczy tylko i wyłącznie stawu racicowego; gdy równocześnie ze stawem racicowym procesem ropnym i martwiczym objęte są trzeszczka nieparzysta (os sesamioideum inpar) i ścięgno mięśnia zginacza głębokiego (m. Flexor digitalis pedis longus) wtedy zabieg wykonujemy z cięcia dłoniowo-opuszkowego.
Wskazania: Ropne zapalenie stawu racicowego (arthritis purulenta phalangis tertiae); martwica trzeszczki nieparzystej (necrosis ossis sesamoidei inpar); martwica ścięgna mięśnia zginacza palców głębokiego (necrosis musculi flexoris digitalis pedis profundus).
Przy resekcji stawu racicowego z cięcia bocznego, nad koroną zakładamy podwiązkę Esmarcha. Na puszce racicowej nożem kopytowym po stronie zewnętrznej wykonujemy półkoliste cięcie od korony do korony, aż do tworzywa, podważką kopytową oddzielamy część wyciętego rogu, a następnie odrywamy kleszczami dziobowymi. Pół cm od brzegu naciętego rogu, półkoliście przecinamy nożem laurowym tworzywo i torebkę stawu racicowego i w ten sposób odsłaniamy staw. Dłutem kostnym ścinamy bloczek dalszy kości koronowej, łyżką Volkmanna wyskrobujemy chrząstkę z powierzchni stawowej kości racicowej (jeżeli nie została zniszczona przez ropę). Tworzywo wraz z torebką stawową zespalamy szwem pojedynczym węzełkowym, pozostawiając w najniżej położonej części rany spływ dla wysięku przyrannego. Zakładamy opatrunek antyseptyczne uciskowy, powlekając go z zewnątrz dziegciem.
Resekcja stawu racicowego z cięcia dłoniowo-opuszkowego. Powyżej stawu pęcinowego zakładamy podwiązkę Esmarcha. Nożem chirurgicznym brzuszkowym prostym po stronie dłoniowej nad koroną w pośrodku przecinamy opuszkę i skórę w zgiętku pęcinowym długości około 5 6 cm. Preparujemy na tępo ścięgno mięśnia zginacza głębokiego; na granicy tkanki zdrowej przecinamy go a następnie wycinamy w miejscu przyczepu. W dalszej kolejności wyłuszczamy i usuwamy trzeszczkę nieparzystą. Odpreparowujemy od otoczenia kościec palca, przewlekamy dookoła kości koronowej, pomiędzy nią a skórą, piłkę drucianą z uchwytami. Przy jej pomocy odcinamy bloczek dalszy kości koronowej. Jeżeli na powierzchni stawowej kości racicowej znajduje się chrząstka wyskrobujemy ją łyżką Volkmanna. Skórę zamykamy szwem pojedynczym węzełkowym i zakładamy antyseptyczny opatrunek uciskowy, powlekając go z zewnątrz dziegciem.

Comments are closed.