SZCZUDŁOWATOŚĆ – CONTRACTURA. - ZAPALENIE ŚCIĘGIEN MIĘŚNI ZGINACZY PALCOWYCH I MIĘŚNIA MIĘDZYKOSTNEGO.

SZCZUDŁOWATOŚĆ – CONTRACTURA. - ZAPALENIE ŚCIĘGIEN MIĘŚNI ZGINACZY PALCOWYCH I MIĘŚNIA MIĘDZYKOSTNEGO.

- inaczej przykurcz,
- przykurczowe ustawienie i zesztywnienie stawów palcowych flexio volaris,
- utrudnione flexio dorsalis,
- pionowe lub odwrotne skośne ustawienie pęciny,
- zwykle kończyna przednia lub obie przednie,
- wyrastają ściany przedkątne, kopyto tępokończyste lub koślawe,
- szczudłowatość więzadłowo-ścięgnowa (contractura tendogen) – przy pzzpg,
- szczudłowatość stawowa (contractura arthrogen) – po złamaniach kości palca, zwichnięciach.

Szczudłowatość stawu kopytowego – mięsień i ścięgno zginacza głębokiego palca:
• Wrodzona:
- nieprawidłowa pozycja płodu,
- niedobory mineralne (Ca, P),
- awitaminoza (A,D).
• Nabyta:
- u kilkutygodniowych, paromiesięcznych źrebiąt,
- brak ruchu, złe odżywianie, krzywica,
- szybki wzrost, energetyczna karma,
- nierównowaga wzrost kości/wydłużanie ścięgien,
- zginacze silniejsze niż prostowniki,
- genetyczne predyspozycje.
• Leczenie:
- masaż i przeprostowywanie kilka minut i kilka razy dziennie,
- łupki lub opatrunki gipsowe 10 dni,
- ścinać narożniki,
- stadium 1 – desmotomia głowy dodatkowej zginacza palców głębokiego,
- preparaty fosfo-wapniowe i witaminowe.

Szczudłowatość pęcinowa:
- u dwuletnich i starszych,
- przedwczesna lub nadmierna eksploatacja uszkadza włókna ścięgien lub więzadła palca,
- naprawa tkanką łączną; jej obkurczenie skraca ścięgno,
- forma wczesna:
- wypchniecie stawu pęcinowego ku przodowi,
- ulgowa postawa,
- forma późna:
- flexio volaris,
- oparcie na ścianie,
- napięcie prostownika,
- leczenie:
- NSAID,
- podkowa z kabłąkiem i wysokimi hacelami,
- tenotomia zpp,
- desmotomia głowy dodatkowej zpp i zpg,
- ewentualna neurotomia n.tibialis,
- terapia chirurgiczna daje gorsze wyniki niż przy szczudłowatości kopytowej.

Ból jest ważnym czynnikiem inicjującym:
- odruch cofania i zginania,
- skurcz mięśni,
- utrwalenie zmienionej pozycji stawu:
- osteochondroza,
- zapalenie stawu, infekcje, rany.

Przykurcz zpg:
- typowe dla noworodków i źrebiąt,
- wysokie narożniki,
- stadium 1 – przodek nie jest pionowy,
- stadium 2 – przodek jest pionowy, zesztywnienie stawu (ankyloza).

Szczudłowatość pęcinowa – przykurcz zpp:
- typowe dla 1-2 letnich,
- wypchniecie stawu pecinowego,
- staw kopytowy wyrównany,
- współudział zpg.

Comments are closed.