Urządzenia udojowe

Urządzenia udojowe
Rodzaje urządzeń udojowych: bańkowe, rurociągowe, przenośne, roboty.
Typy dojarni: Rybia ość, tandem, bok do boku, romb, odwrócony trójkąt. A także karuzelowe: bok w bok, tandem, rybia ość.
Klasyfikacja krów do doju:
- budowa anatomiczna wymienia (ocena punktowa 0-13pkt – nie nadają się, 13-20pkt – nadają się)
- wydajność,
- zdrowotność,
Odruch ejakulacji mleka spowodowany jest oddziaływaniem takich bodźców jak: zapach, smak, stymulacja węchowa, stymulacja słuchowa, stymulacja dotykowa.
3 fazy doju:
-wstępna – stymulacja wibracyjna oddawanie mleka, wywołanie odruchu.
- zasadnicza – około 5 minut, korzystanie z wytworzonego odruchu oddawania mleka.
- końcowa - wydojenie
Urządzenie udojowe składa się z:
Agregat:
(papa próżniowa, regulator podciśnienia, zbiornik wyrównawczy podciśnienia),
Pompa próżniowa: wytwarza podciśnienie potrzebne do przeprowadzenia doju, podciśnienie wykorzystywane jest także podczas mycia instalacji. Stosowane są cichsze pompy łopatkowe i z pierścieniem wodnym.
Regulator podciśnienia – utrzymuje ciśnienie na odpowiednim poziomie (tu może tkwić przyczyna zapaleń), aby ciśnienie pozostawało na odpowiednim poziomie, oprócz sprawnego regulatora ważne jest zamontowanie pompy o odpowiedniej wydajności i odpowiedniej średnicy instalacji.
Przechwytywacz – chroni pompę przed przedostawaniem się do niej zanieczyszczeń i wody (np.: podczas mycia rurociągu), nie służy do ograniczania spadków podciśnienia. Spadkom podciśnienia lepiej zapobiegać stosując pompy o większej wydajności.
instalacja
(rurociąg powietrzny, rurociąg mleczny, uwalniacz – relizer – odbieracz)
Rurociąg powietrzny – w dojarkach rurociągowych zasila jedynie pulsator, w bańkowych dostarcza podciśnienia dla pulsatorów i doju. Niekorzystnie na dój wpływa występowanie w rurociągu kolanek i trójników, jeśli dojdzie do pęknięcia gumy mleko dostaje się do rurociągu powietrznego, tworzy się ser, który może w istotny sposób zmniejszyć średnicę rurociągu.
Rurociąg mleczny – ma dwie funkcje – odbiór mleka i zasilanie aparatu w podciśnienie. Każda nieregularność w podciśnieniu w rurociągu rzutuje na podciśnienie robocze w aparacie udojowym. Mleko powinno zajmować dolna część rurociągu a powietrze górną, powinna być odpowiednia średnica. (Mleko płynie tak szybciej i nie ma korków mlecznych). Powinien on mieć spadek w kierunku jednostki końcowej – uwalniacza. Odcinki wznoszące się w rurociągu mleka powodują wahania podciśnienia. Należy stosować łuki uchylne.
RELIZER – odbieracz –uwalniacz - zadaniem jest uwalnianie spływającego mleka od podciśnienia znajdującego się ponad nim w rurociągu mlecznym.

Comments are closed.