Wyłuszczenie III członu palca

Wyłuszczenie III członu palca
Zabieg ten jest działaniem mającym za zadanie zachowanie funkcji podporowych palca mimo usunięcia kości racicowej. Wskazaniem do wyłuszczenia są procesy ropne w obrębie kości i stawu racicowego. Operację zapoczątkowuje zdjęcie ściany zewnętrznej racicy. W drugim etapie usuwa się kość racicową za pomocą piłki drucianej, która służy oddzieleniu kości od puszki rogowej. Zachowane tworzywo rogotwórcze korony buduje kikut rogowy, który wraz z tkanką łączną wypełniającą przestrzeń między k. koronową i podeszwą, staje się strukturą zastępująca usunięty III człon palca. Zabieg jest alternatywą dla metod amputacji palca, która nieodwracalnie pozbawia kończynę oparcia na dwóch racicach.
Po 12 tygodniach zastępcza odbudowa tkankowa zapewnia opieranie się kończyny o podłoże racicą pozbawioną k. racicowej. Udział w przenoszeniu ciężaru ciała, choćby tylko częściowy ma znaczenie prewencyjne. Chroni się w ten sposób palec zdrowy przed schorzeniami wynikającymi z przeciążenia narządu ruchu

Comments are closed.