Zastosowanie USG w rozrodzie zwierząt: -

Zastosowanie USG w rozrodzie zwierząt: -
Macica:
- rozpoznawanie ciąży;
- monitoring płodu;
- diagnozowanie ciąży bliźniaczych (klacz);
- diagnozowanie stanów patologicznych;
- badanie struktury narządu;
- identyfikacja fazy cyklu (klacz);
- lokalizacja zalegającego łożyska.

Jajniki:
- określenie fazy cyklu;
- diagnostyka stanów patologicznych;
- biotechnologia.

Diagnoza różnicowa:
- ciąża ↔ ropomacicze;
- ciąża ↔ cysty endometrialne (klacz); cysty wyglądają jak zarodek (ciemna kulka przy błonie śluzowej macicy); po 10 dniach cysta ma taką samą wielkość;
- ciąża ↔ hydrometra (koza);
- pęcherzyk gotowy do pęknięcia ↔ corpus haemoragicum;
- żywotność płodu – akcja serca, ruch;
- rozpoznanie płci.

Pozostałe zastosowania USG:
- andrologia – badanie struktury jąder (płyn, przerost tkanki łącznej), obrazowanie gruczołów dodatkowych u ogierów;
- badanie gruczołu mlekowego (strzyków, miąższu gruczołu mlekowego).

Technika badania:
- duże zwierzęta na stojąco per rectum;
- małe zwierzęta na leżąco per cutis;
- kozy i owce można badać na oba sposoby:
- wczesna ciąża (do 50 dnia) – można per rectum, ale jest to kłopotliwe;
- per cutis po 50 dniu – macica schodzi do jamy brzusznej; zwierzę stoi lub leży na boku;
- odpowiedni kontakt głowicy z narządem – żel (nie ma powietrza), wystrzyżone włosy; przy badaniu per rectum głowica linearna, w rękawicy;
- łatwiej badać klacze niż krowy, bo macica przypomina płozy sań, a nie zawinięte rogi.

Na rynku są głowice 3, 3,5, 5 i 7 MHz. Im wyższa częstotliwość, tym lepszy obraz, ale tym płytsza penetracja. Duże psy – 3,5, koty 7,5 MHz; standartowo jest głowica 5 MHz.

• Suka:
Badanie na ciążę:
- 15 dzień – pęcherzyk ciążowy o średnicy 2 mm;
- 21 dzień – pęcherzyk ciążowy o średnicy 22 mm, można zaobserwować zarodek;
- 22-30 dzień – akcja serca;
- 21-28 dzień – ampuły;
- 40 dzień – narządy.
Ok. 40 dnia można też robić RTG – liczba płodów.
Monitoring ciąży:
- zarodek – kształt;
- płód – rozwój, żywotność.

• Klacz:
Badanie na ciążę:
- 5-6 dzień – komórka jajowa zstępuje do macicy (zstępuje tylko komórka zapłodniona);
- 16 dzień – zagnieżdżona, średnicy 20 mm, czarny okrągły pęcherzyk;
- 20 dzień – średnicy 25-30 mm; zarodek przy brzegu pęcherzyka, później w części środkowej, potem znów przy ścianie;
- 22-25 dzień – może być widoczny zawiązek serca;
- od 25 dnia – zarodek wędruje do góry;
- 37-60 dzień – pęcherzyk średnicy 50 mm, rozrastająca się omocznia spycha zarodek do ściany.
Badanie przeprowadza się 16, 35 i 50 dnia – zamieralność.
Zastosowanie USG do określenia optymalnego momentu krycia:
- badanie macicy i jajników;
- najpierw oglądanie macicy (bez płynu) – badanie przedstanówkowe;
- macica w rui w kształcie przeciętej cytryny, koła od roweru;
- badanie jajników – 2 x dziennie stan pęcherzyków; monitorujemy wzrost (35-50 mm ma zwykle dominujący), gdy zarasta tworzy corpus hemoragicum; przed owulacją ściana jak dętka – fluktuacja.

• Krowa:
Badanie na ciążę:
- 21 (10-20) dzień – płyn;
- 21-24 dzień – pęcherzyk płodowy 3/5/10 mm, elipsoidalny, embrion tylko czasem widoczny;
- 25-30 dzień – pęcherzyk o średnicy 10-20 mm, widoczny embrion (5-12 mm), może być widoczne serce;
- 31-40 dzień – pęcherzyk o średnicy 20-25 mm, embrion 12-20 mm, wyraźnie widoczne serce.

• Trzoda chlewna:
Badanie na ciążę:
- od 4 tygodnia, powyżej linii gruczołu sutkowego, na stojącym zwierzęciu, głowica 3,5-5 MHz;
- 20-30 dzień – zwiększona objętość płynu omoczniowego;
- 29 dzień – widoczne serce;
- ciąża (+) = 96%, ciąża (-) = 50%.

• Owce:
Badanie na ciążę per rectum:
- 14-15 dzień;
- 25-35 dzień – 98% skuteczności;
- akcja serca od 23 dnia;
- nie polecane po 50 dniu ciąży;
- określenie liczby płodów 25-30 dzień.
Badanie na ciążę per cutis:
- już od 30 dnia;
- ponad 98% trafności ok. 60 dnia;
- określenie liczby płodów między 50-100 dniem.

Rozpoznawanie płci – położenie wyniosłości płciowej (u samic bliżej ogona, u samców pępka):
- klacz – 60-70 dzień;
- krowa – 55 dzień.

Zastosowanie USG w biotechnologii:
- pozyskiwanie oocytów poprzez punkcję pęcherzyka dominującego;
- śledzenie fali wzrostu pęcherzyków.

Inne zastosowania aparatu USG:
- Color Doppler – też śledzenie przepływu krwi;
- USG strzyka – zanurzamy strzyk w naczyniu z płynem (lepszy widok), przekrój podłużny, poprzeczny.

Comments are closed.