INNE PRZYCZYNY NIEDROŻNOŚCI UKŁADU POKARMOWEGO:

INNE PRZYCZYNY NIEDROŻNOŚCI UKŁADU POKARMOWEGO:
• GUZY OKOLICY GARDŁA, powodują zmianę zarysu ściany gardła, powiększenie węzłów zagardłowych;
• ZWĘŻENIE PRZEŁYKU, może być następstwem ucisku przełyku wywieranego przez powiększony węzeł chłonny lub nowotwór;
• ROZSZERZENIE PRZEŁYKU (megaoesophagus), czyli achalazja przełyku. Wrodzona achalazja występuje u owczarków niemieckich, dogów i seterów. Oddawanie niestrawionego pokarmu pojawia się zwykle po odsadzeniu szczeniąt. Nabyte rozszerzenie przełyku występuje […]

NIEDROŻNOŚĆ PRZEWODU POKARMOWEGO U PSÓW

NIEDROŻNOŚĆ PRZEWODU POKARMOWEGO U PSÓW
Niedrożność przewodu pokarmowego to stan, w którym na wskutek rozmaitych przyczyn może dojść do całkowitego, częściowego lub przejściowego zaburzenia przemieszczania się treści pokarmowej od gardła i przełyku przez żołądek do dalszych części przewodu pokarmowego. Powoduje to zaburzenia, które mogą nawet stanowić zagrożenie życia i wówczas wymagają leczenia. Najczęstszą przyczyną niedrożności są […]