Wrzód podeszwy

Wrzód podeszwy
Zespół Rusterholza (ZR) zwany także „wrzodem podeszwy” jest schorzeniem tworzywa podeszwowego początkowo rozwijającym się bez widocznych przerw w ciągłości puszki racicowej. Choroba odznacza się swoistymi symptomami, pozostającymi w ścisłym związku z postępem procesu zapalno-martwiczego oraz powikłaniami w późniejszym czasie dotykającymi innych obszarów palca. Obserwuje się żółtawe zabarwienie rogu, jego gąbczastą konsystencje, kraterowate obnażenie tworzywa […]

Korekcja racic

Korekcja racic
Pielęgnacja racic decyduje o zdrowiu narządu ruchu i całego organizmu bydła, u którego 80% kulawizn wywołują schorzenia w obrębie palców. Stąd ta okolica jest najczęstszy miejscem interwencji lekarsko weterynaryjnej. Pod pojęciem pielęgnacji racic rozumieć należy dbałość o właściwe warunki środowiskowe i higieniczne obór, a zwłaszcza stan i właściwości materiałowe oraz strukturę powierzchni podłoży stanowisk […]

Powłoka wspólna integumentum communae

Powłoka wspólna integumentum communae
Zaliczamy do niej zarówno skórę cutis jak i jej wytwory.
Skóra cutis
 Rola mechaniczna
 Rola okrywająca
 Magazyn krwi
 Rola termoregulacyjna
 Rola immunologiczna
 Narząd receptoryczny
 Rola wydalnicza
 Rola wydzielnicza (pot, łój, mleko)
Budowa:
1. Naskórek epidermis (ektodermalny)
Nabłonek wielowarstwowy płaski rogowaciejący
Warstwy:
A. stratum basale = stratum germinativum „tkanka wiecznie żywa”
B. stratum spinosum
C. stratum granulosum
D. stratum lucidum
E. stratum corneum
2. Skóra właściwa corium s. derma (mezodermalna)
Warstwy:
A. stratum […]

Wytwory skóry właściwej ~ naskórka

Wytwory skóry właściwej ~ naskórka
Włosy pili (pilus)
Owłosienie pilatio / depilatio
Funkcja: zatrzymywanie ciepła
Budowa (w skrócie):
- łodyga włosa scapus pili
- korzeń włosa radix pili
- opuszka włosa / cebulka bulbus pili
Wzrost włosa rozpoczyna się od brodawki włosa. Włos (t.j. korzeń i brodawka) znajduje się w mieszku włosa folliculus pili, mieszek kontaktuje się ze środowiskiem zewnętrznym poprzez naskórek. Czyraki są […]

Pochodne naskórka o charakterze gruczołowym

Pochodne naskórka o charakterze gruczołowym
Gruczoły potowe glandulae sudoriferae
Wydzielanie merokrynowe. Wytwarza i wydziela pot sudor o znaczeniu odwrotnym niż włosy  uwalnia ciepło (utajone ciepło parowania)
 uchodzą na powierzchni naskórka
 najlepiej rozwinięte u konia, którego pot zawiera kilka % białka, stąd jego pot się pieni.
 u krowy rozwinięte znacznie słabiej, właściwie obecne jedynie w części twarzowej głowy
 u świni […]

Transfuzjologia koni.

Transfuzjologia koni.
Grupy krwi u koni:
• Istnieje 32 czynników antygenowych pozwalających wyróżnić 7 systemów grupowych krwi u koni oznaczonych jako A, C, D, P, K, Q, U.
• Różne kombinacje antygenów krwinkowych dają liczbę 400,000 typów zespołów antygenowych erytrocytów.
Co przeszczepiamy:
• Pełna krew.
• Masa erytrocytarna.
• Osocze.
Kiedy przeszczepiamy:
• Krew pełna lub gęstwa krwinek:
- Anaemia acuta - Ht – 0,15 l/l (15%),
- Anaemia chronica - Ht […]

Usunięcie macicy i jajników (panhysterectomia s. ovariohysterectomia)

Usunięcie macicy i jajników (panhysterectomia s. ovariohysterectomia)
Zabieg owariohisterektomii polega na usunięciu jajników i macicy. Wskazaniem są:
• Ropomacicze.
• Ropny proces zapalny macicy.
• Wodomacicze.
• Uszkodzenia mechaniczne macicy.
• Guzy nowotworowe jajników i macicy.
• Niektóre nowotwory pochwy i gruczołu mlekowego.
• Zaburzenia hormonalne powodujące schorzenia skóry.
• Niektóre przypadki ciąży pozamacicznej.
• Skręt macicy.
• Gnicie płodów w macicy.
• Sterylizacja dorosłych samic.
• Zapobieganie występowaniu ciąży urojonej.
• Zapobieganie niedogodnościom związanym z występowaniem rui (wypływ z pochwy, […]

Wpływ warunków termiczno – wilgotnościowych na zwierzęta, układy czynników:

Wpływ warunków termiczno – wilgotnościowych na zwierzęta, układy czynników:
1. wysoka temperatura i wysoka wilgotność:
wpływ na organizmy zwierzęce – utrudnione parowanie zwierząt i oddawanie nadmiaru ciepła, możliwość przegrzania organizmu, spadek odporności, obniżenie produkcyjności, sprzyja hipertermii
występowanie (pora roku i rodzaj pomieszczeń) – transport w zamkniętych wagonach w okresie letnim, pomieszczenia inwentarskie o dużej obsadzie zwierząt przy […]

Ślepota miesięczna koni

Ślepota miesięczna koni
Uveitis recidiva Equi (Uvea-jagodówka)
Irydo-cyclo-chorioiditis recidiva non purulenta
Ang.: Equine uveitis , Moon blindness
Etiologia choroby :
Czynnik etiologiczny choroby nie jest znany. Przyczyn upatruje się w reakcjach immunopatologicznych wywołanych różnymi antygenami.
Reakcja antygenów z przeciwciałami prowadzi do powstania kompleksów
Immunologicznych uszkadzających ściany naczyń krwionośnych. Prowadzi to do rozwoju zapalenia błony naczyniowej oka.
Takimi antygenami mogą być:
• Bakterie (Leptospira, Brucella, […]

Narządy zmysłów organa sensuum

Narządy zmysłów organa sensuum
Ekspozytury układu nerwowego przyjmujące podniety z zewnątrz i przekazujące je do centralnego układu nerwowego, który na nie reaguje.
Pochodzenie ektodermalne (te zasadnicze elementy narządów zmysłów)
Każdy narząd zmysłów zbudowany jest z trzech zasadniczych części:
1. Receptor(y) ~ urządzenia odbierające podniety ze środowiska zewnętrznego (eksteroreceptory) lub ze środowiska wewnętrznego organizmu (interoreceptory). Podniety natury chemicznej lub fizycznej.
2. Obwodowe […]