Zatrucia pszczół środkami ochrony roślin

Zatrucia pszczół środkami ochrony roślin
Środki ochrony roślin, zwane też pestycydami, dzielą się na kilka grup, z których dla praktyki pszczelarskiej największe znaczenie mają zoocydy i herbicydy. Wśród zoocydów poważne zagrożenie dla pszczół mogą stanowić insektycydy, mniejsze akarycydy, tym więcej, że z grupy akarycydów pochodzą obecnie powszechnie stosowane i skuteczne leki warroabójcze. Herbicydy tylko w niektórych […]

Zatrucia alimentarne : Zatrucia pszczół

Zatrucia alimentarne : Zatrucia pszczół
Choroba majowa (Morbus maialis, Pollentoxicosis).
Za przyczynę choroby majowej uznaje się nadmierne spożywanie pyłku kwiatowego przez młode pszczoły karmicielki z występującym równocześnie niedostatkiem wody w rodzinie pszczelej. Przy nieproporcjonalnie dużej obecności czerwiu nie zasklepionego w rodzinie pszczoły karmicielki muszą spożywać ogromne ilości pyłku kwiatowego, aby sprostać zapotrzebowaniu na mleczko pszczele. […]

ANTYKONCEPCJA I PRZERYWANIE CIĄŻY U SUK I KOTEK

ANTYKONCEPCJA I PRZERYWANIE CIĄŻY U SUK I KOTEK
Ograniczenie zdolności rozrodczych u suk i kotek uwarunkowane jest przede wszystkim życzeniami właścicieli, którzy chcą, aby posiadanie samicy nie było związane z różnymi niedogodnościami i kłopotami wynikającymi […]

Carl Gustaw Jung - MODEL PSYCHE - CARL GUSTAW JUNG

Carl Gustaw Jung - MODEL PSYCHE - CARL GUSTAW JUNG
Nasza psyche składa się z dwóch uzupełniających się i przeciwstawnych systemów psychicznych: świadomości i nieświadomości.
Punkt środkowy modelu stanowi jaźń, gdzie następuje uświadamianie nieświadomych treści, czyli urzeczywistnianie potencjalnej osobowości. W trakcie tego procesu uwalniamy naszą świadomość od przewrażliwionego, pełnego osobistych pragnień Ja. Wraz z umacnianiem jaźni […]

Poglądy i teorie Junga:

Poglądy i teorie Junga:
W roku 1912 wydał książkę pod tytułem „Symbole przemiany. Analiza preludium do schizofrenii”, w której to oderwał się od psychoanalizy, uważając ją za jednostronną i wystąpił z własną „psychologią analityczną”. Co prawda utrzymał libido• jako podstawowy element życia psychicznego, ale pojmował ją bardzo bardzo szeroko, nie tylko seksualnie, tak iż objęła nie […]

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe
Można wyodrębnić kilka wzorców zmian:
Maria Cieślak: podział szeregów
1) jednowymiarowy czasowy- stosujemy 1 zmienną; pokazujemy jak wraz z upływem czasu następują zmiany/jak zmienna zmienia się w czasie
*Niekoniecznie musi być to zmienna ilościowa-może być również jakościowa, np. zmiana pogody
2a) jednowymiarowy przekrojowy-w jednym momencie czasowym patrzymy jak 1 zmienna wypada u różnych podmiotów
2b) wielowymiarowy przekrojowy-w jednym […]

Polska w procesie integracji

Polska w procesie integracji
Wydarzenia roku 1989 w Polsce zostały określone terminem „samoograniczająca się rewolucja”. Wg J. Staniszkis autorem tego terminu był Z. Brzeziński, a miało to wyrażać pogląd, że Polski nie stać na wybuch prawdziwej rewolucji, bo skutki byłyby zbyt duże, że zmiany muszą być ograniczone w czasie.
W Polsce nastąpiło zreorientowanie polityki zagranicznej i […]

Pasteurella multocida

Pasteurella multocida
- Gram(-) kokopałeczki, bez przetrwalników, dość wrażliwe
- 5 serotypów otoczkowych A, B, D, E, F i 16 somatycznych
- Powszechne nosicielstwo w drogach oddechowych wielu gatunków
- Różne choroby różnych gatunków
- Różna zjadliwość szczepów – pewne szczepy wywołują daną chorobę
- Czynniki zjadliwości: otoczka (antyfagocytarnie działa), endotoksyna (gorączka, wstrząs), niektóre szczepy egzotoksyna
- Pierwotne zakażenie (zaraza bydła i dziczyzny; zaraza świń; cholera drobiu) – u […]

Różyca

Różyca
Ciężka choroba, o typowym – ostrym przebiegu, czasami przewlekłym. Obserwuje się zasinienia, zaczerwienienia na skórze. Bywają też zapalenia stawów (kulawizna, obrzmienia stawów). Przy przebiegu podostrym – plamy o romboidalnym kształcie (różyca pokrzywkowa). Przy przebiegu przewlekłym – zapalenie wsierdzia, martwica skóry, także przewlekłe zapalenia stawów.
Choroba może przenosić się na człowieka – lokalne, bolesne zapalenia skóry z […]

Konie – choroby układu oddechowego

Konie – choroby układu oddechowego
Herpeswirusy
Herpeswirus koni typ 1
 Ronienia (masowe i sporadyczne)
 Zapalenia dróg oddechowych
 Zaburzenia neurologiczne
 Śmiertelność noworodków
Herpeswirus koni typ 2
 Niepatogenny (zapalenie spojówek?)
Herpeswirus koni typ 3
 Otręt koni
Herpeswirus koni typ 4
 Zapalenia dróg oddechowych (sporadycznie ronienia lub zaburzenia neurologiczne?)
Herpeswirus koni typ 5
 Niepatogenny
Właściwości EHV-1 i EHV-4
 Dość wrażliwe poza organizmem
 W temperaturze 56C giną po 30 minutach
 Ale w mniejszych – […]