Określenie pojęć wojna – pokój. Teorie wojen i pokoju

Określenie pojęć wojna – pokój. Teorie wojen i pokoju

Wojna – pewien zorganizowany sposób użycia przemocy przy rozwiązywaniu określonego sporu, użycie środków militarnych, zabijanie jako sposób osiągnięcia określonych celów. Ścieranie się ze sobą, walka grup społecznych o charakterze wysoko zorganizowanym, politycznym, wojna to rodzaj konfliktu zbrojnego.

Interwencja zbrojna – bardziej propagandowe określenie wojny.
Bunt – pewien rodzaj wojny.

Podział wojen:
• lądowe, morskie, powietrzne, mieszane
• sprawiedliwe, niesprawiedliwe
• międzypaństwowe, domowe (wewnętrzne)

Wojna (wg Sztokholmskiego Uniwersytetu do badań nad wojną i pokojem SIPRJ) – jest to większy konflikt zbrojny, gdzie przez dłuższy czas walczą oddziały wojsk podległe dwu lub więcej rządom i minimum jednej organizacji wojskowej.
Z wojną mamy do czynienia w chwili, gdy w skali roku ginie minimum 1 tyś. osób, a także kiedy jest formalnie wypowiedziana z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Podczas wojny dochodzi do: zerwania umów międzynarodowych, stosunków dyplomatycznych, określonych zachowań państw wojujących, neutralnych, osób prywatnych. Większość konfliktów toczy się bez oficjalnego wypowiedzenia wojny np. wiek XX.

Pokój – tzw. nurt definicji negatywnych – brak wojny, brak zorganizowanej przemocy między państwami, brak środków militarnych. Nurt definicji pozytywnych – rodzaj harmonii w stosunkach międzynarodowych, pozytywne więzi między państwami, nie jest to pojęcie statyczne, ciągle potrzebne są działania na rzecz utrzymania pokoju. Pokój jest wartością opartą na wachlarzu innych wartości powiązanych ze sobą, jest oparty na pewnych prawach, regułach, zasadach międzynarodowych

Comments are closed.