Rozrostowe zapalenie jelit

Rozrostowe zapalenie jelit
(Porcine proliferative enteritis – PPE; zapalenie jelita biodrowego – ileitis; adenomatoza jelit)
- Niedawno wykryta choroba warchlaków i tuczników z nagłymi padnięciami, biegunką i zahamowaniem przyrostów
Lawsonia intracellularis
• G(-) pałeczki, ścisłe wewnątrzkomórkowce (nie namnaża się na podłożach bezkomórkowych)
• Mało poznany, szerzy się z kałem i per os
• Wrażliwy na antybiotyki i nie nabywający lekooporności
• Chyba współudział też innych drobnoustrojów
• Rola środowiska: […]

Dyzenteria

Dyzenteria
~ biegunka z krwią
~ krew  stan zapalny przede wszystkim jelit grubych, także wrzody w żołądku (dno). Zapalenie włóknikowe głębokie jelit grubych
~ ale też kał bez krwi
~ ewentualnie postać bez biegunki
 gorsze wykorzystanie paszy  chroniczne niedożywienie, gorsze przyrosty
Dyzenteria świń występowanie
- Zakaźne zaraźliwe nieżytowo-krowtoczne zapalenie przewodu pokarmowego świń z biegunką, często krwawą i wyniszczeniem
- Znana od […]

Tężec

Tężec
- Choroba zakaźna, ale nie zaraźliwa
- Ostro przebiegająca intoksykacja z objawami nadmiernych skurczów mięśni i wzmożona pobudliwością nerwową (odruchową)
- Związana z przyrannym namnażaniem się Clostridium tetani
- W 1884 roku poznano związek między zranieniem a tężcem
Etiologia
- Clostridium tetani, beztlenowa G(+) laseczka, przetrwalnikująca, przetrwalniki na biegunie komórki
- Dobry wzrost na zwykłych podłożach (beztlenowo!)
- Hemoliza, morfologia kolonii zróżnicowana
Wrażliwość zarazka
- W suchym środowisku przetrwalniki mogą przetrwać do […]

Elementy anatomii ptaków część II

Elementy anatomii ptaków część II
Układ pokarmowy
1. Jama ustna / dziobowa – bez warg, policzków, zębów, o nieruchomym języku  bez mięśni szkieletowych (porusza się dzięki ruchom kości gnykowej). Język bez brodawek smakowych – zakończenia nerwowe czuciowe jednak są! Brodawki podniebienne są  przechodzą w brodawki gardłowe. Brak wyraźnej granicy jama ustna / jama gardła. Obecność szczeliny […]

Elementy anatomii ptaków część I

Elementy anatomii ptaków część I
Pewne cechy budowy wspólne z gadami.
Szkielet osiowy
(czaszka, kręgosłup, rusztowanie kostne klatki piersiowej) lekki kościec
Czaszka często w kształcie klina – prucie powietrza. Trudno doszukać się szwów, dobrze rozwinięta kość siekaczowa, symboliczna kość szczękowa (brak uzębienia). Staw żuchwowy pierwotny + kość stawowa + kość czworoboczna (normalnie kość żuchwowa połączona bezpośrednio z kością skroniową)
Bardzo […]

Pomór świń

Pomór świń
Duża śmiertelność, liczne zachorowania w każdym wieku, krwotoczność, nawet wylewy, często zasinienia na skórze (uszy, ogon). AP- wybroczyny na nagłośni, nerkach, zawały w śledzionie innych narządach. Wybroczyny i wylewy w narządach wewnętrznych  ta postać raczej teraz nie występuje, a obecnie ma przebieg utajony, subkliniczny  butony w jelicie (ale rzadko), zaburzenia neurologiczne.

Pomór klasyczny świń CSF classical swine fever

Pomór klasyczny świń CSF classical swine fever
- Łatwo szerząca się choroba świń o różnorodnym przebiegu, dużej śmiertelności
- Pomór pojawił się w 1833 roku
- Od początku XX wieku intensyfikacja produkcji żywca i stał się najważniejszą chorobą świń na świecie
- Od dawna choroba ta zwalczana z urzędu w wielu krajach
Choroba dotyczy wszystkich państw (gdzie występuje i nie), zakaz obrotu (gdzie występuje) […]

Afrykański pomór świń ASF

Afrykański pomór świń ASF
- Bardzo zaraźliwa choroba świń domowych
- O przebiegu od nadostrego do przewlekłego i subklinicznego, o przebiegu podostrym do klasycznego
- Wykryty w 1921 roku w Afryce i zabił setki tysięcy świń domowych
- 1957 – Portugalia, 1960 – Hiszpania, lata 1960-70 Francja, Włochy, Malta
- też Kuba, potem Brazylia i Ameryka Pd i Środkowa
- W 1986 roku Holandia
- To stałe zagrożenie dla […]

Rozwój kończyn – membrum (membra), extremitas (extremitates).

Rozwój kończyn – membrum (membra), extremitas (extremitates).
Mamy kończynę piersiową membrum toracicum, i kończynę miedniczną membrum pelvinum. Kończyny jako mezodermalne zawiązki wypączkowują z boków zarodka. Ich rozwój osobniczy jest w dalszym ciągu skomplikowany, w rozwoju płodu niedumo, że wywodzą się one z płetw parzystych ryb: piersiowych (d), brzusznych (e). Ryba ponadto ma trzy płetwy nieparzyste: grzbietową […]

Pryszczyca

Pryszczyca
- Występuje od XVI wieku
- To najgroźniejsza choroba zakaźna stanowiąca zagrożenie dla całego świata
- 1897 rok – Loefler i Frosch odkrywają wirus pryszczycy (zarazek przesączalny)
- Azja, Afryka permanentnie zakażone pryszczycą
- Nowa Zelandia - tu nigdy nie było pryszczycy
- W Turcji występuje endemicznie
- Szwecja oraz pozostałe kraje skandynawskie wolne od pryszczycy
Pryszczyca w 2000 roku
- Wiele krajów Ameryki Południowej
- Grecja, Rosja, Gruzja, Kazachstan – najbliżej granicy […]