Pomór świń

Pomór świń
Duża śmiertelność, liczne zachorowania w każdym wieku, krwotoczność, nawet wylewy, często zasinienia na skórze (uszy, ogon). AP- wybroczyny na nagłośni, nerkach, zawały w śledzionie innych narządach. Wybroczyny i wylewy w narządach wewnętrznych  ta postać raczej teraz nie występuje, a obecnie ma przebieg utajony, subkliniczny  butony w jelicie (ale rzadko), zaburzenia neurologiczne.

Comments are closed.