Rozrostowe zapalenie jelit

Rozrostowe zapalenie jelit
(Porcine proliferative enteritis – PPE; zapalenie jelita biodrowego – ileitis; adenomatoza jelit)
- Niedawno wykryta choroba warchlaków i tuczników z nagłymi padnięciami, biegunką i zahamowaniem przyrostów

Lawsonia intracellularis
• G(-) pałeczki, ścisłe wewnątrzkomórkowce (nie namnaża się na podłożach bezkomórkowych)
• Mało poznany, szerzy się z kałem i per os
• Wrażliwy na antybiotyki i nie nabywający lekooporności
• Chyba współudział też innych drobnoustrojów
• Rola środowiska: nadmierne zagęszczenie, zbyt wczesny odsad, za zimno, złe żywienie, rotacja świń
Patogeneza
Dochodzi do następującego zespołu zaburzeń jelitowych
- Adenomatoza jelit – przerost nabłonka krypt (!)
- Odcinkowe martwicowe zapalenie jelit cienkich i grubych, głównie biodrowego
- Rozrostowa krwotoczna enteropatia
- W efekcie tych zmian początkowo obrzęk podśluzówki, czasem wybroczyny, czasem krew lub skrzepy w świetle, wzdęcia
- Potem śluzówka grubieje – tęga, poprzeczne fałdy, niekiedy pokryta włóknikiem
- Inkubacja 12-14 dni, zachorowalność 10-15%
Postać ostra RZP
• Częste u tuczników 50-100 kg
• Zwykle zaczyna się od nagłych padnięć (do 6% stada) przy kale luźnym, ciemnoczerwonym, ale bez śluzu
• Inne świnie blade, słabe, nie jedzą, hipertermia, ewentualnie ronienia
• Potem też upadki
Postać przewlekła
• Głównie 20-50 kg, już od 6 tygodnia życia
• Rzadko biegunka, tylko trochę luźniejszy kał i gorszy apetyt, bez gorączki, bez upadków
• Ale to trwa tygodniami – charłaczenie
Możliwości rozpoznawania
- Sekcja inna niż przy dyzenterii
- Histopatologia (przerost nabłonka krypt)
- Preparat bakterioskopowy z jelit – G(-) pałeczki w komórkach
- Badanie serologiczne
- PCR
Możliwości zwalczania RZP
 Leczenie stada antybiotykami
 Bądź ich profilaktyczne stosowanie
 Szczepień brak
 Higiena

Zakaźne martwicowe zapalenie jelit prosiąt
(enterotoksemia of baby pigs)

- Enterotoksemia wywołana przez beta-toksynę Clostridium perfringens typ C – przetrwalniki, wszechobecność zarazka
- Lochy nosicielami bezobjawowymi (wydalanie z kałem)
- Stacjonarnie w dużych stadach (na ściółce zwłaszcza, na rusztach – mniej) i nawroty, zwłaszcza zimą
- Krwotoczne zapalenie jelita cienkiego + toksemia
- Chorują tylko oseski w pierwszych dniach życia (całe mioty), nadostry lub ostry przebieg, krwawa biegunka, duża śmiertelność, rzadko podostro lub przewlekle
Rozpoznawanie
• Sekcja i wykazanie toksyczności (np. na myszach)
• Wiek

 Na leczenie antybiotykami jest zwykle za późno
 Można profilaktycznie antybiotyki podawać
 Można szczepić lochy anatoksyną (toksoidem)
 Higiena

Comments are closed.