DLACZEGO POLITYKA REGIONALNA JEST WAŻNA DLA POLSKI?

DLACZEGO POLITYKA REGIONALNA JEST WAŻNA DLA POLSKI?

Polska jako cały kraj charakteryzuje się niskim poziomem PKB na jednego mieszkańca.
Średnio w Polsce ten wskaźnik wynosi 40 % średniej we wszystkich państwach członkowskich UE i krajach kandydujących. Duże są też dysproporcje w samej Polsce. W najbogatszym województwie mazowieckim poziom ten wynosi prawie 60% a w najbiedniejszym świętokrzyskim jedynie 28%. Regiony, w których średni poziom PKB na jednego mieszkańca znajduje się poniżej 75% uznawane są opóźnione w rozwoju. Z budżetu, UE rocznie wydaje się ponad 30 mld € (dla porównania budżet Polski wynosi około 40 mld €) na i 2 185 kilometr體 kolei nadrabianie zaległości gospodarczych w tych regionach. Oznacza to, że od wejścia do UE wszystkie polskie regiony są zaliczane do tej grupy.
W związku z tym Polska stała się poważnym biorca funduszy z unijnego budżetu. Zgodnie z szacunkami Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej na działania związane z rozwojem gospodarczym w regionie mogliśmy liczyć na środki w wysokości 3,7 mld € w pierwszym roku naszego członkostwa. Kwota ta jednak stopniowo rosła do 5-6 mld € rocznie w przeciągu 3-4 kolejnych lat. Ważna rolą w pozyskiwaniu funduszy odgrywają samorządy, które odpowiedzialne są za tworzenie infrastruktury potrzebnej do rozwoju regionu.

Jakie korzyści dla Polski wynikają z polityki regionalnej Unii Europejskiej?
Jak pokazują doświadczenia państw, które są członkami Unii Europejskiej, pomoc strukturalna odgrywa w ich rozwoju duże znaczenie. Dzięki interwencjom finansowym w ramach tej polityki udaje się podnieść wzrost gospodarczy o jeden punkt procentowy. Dla przykładu w okresie 1994-99 w Portugalii wyniósł on więcej o 1,1 punktu procentowego, a w Irlandii 0,9. Dzięki temu regiony biedniejsze rozwijają się szybciej niż bogatsze i powoli zmniejszają się istniejące w całej Europie dysproporcje. Dzięki wejściu do Unii Europejskiej Polska może nadrobić dystans rozwojowy, co nie byłoby możliwe w takim tempie bez pomocy UE. Ze środków regionalnej polityki strukturalnej w państwie powierzchniowo podobnym do Polski - Hiszpanii w latach 1994-99 zbudowano 1 300 kilometrów autostrad i 1 200 kilometrów dróg zmodernizowano 5 000 kilometrów dróg. Polityka regionalna i strukturalna Unii Europejskiej jest wyrazem solidarności bogatszych krajów członkowskich (i ich regionów) z krajami (regionami) względnie uboższymi. Wraz z rozszerzaniem się Unii Europejskiej o państwa będące na niższym poziomie rozwoju gospodarczego niż założycielska “Szóstka”, takie jak Irlandia, Grecja, Hiszpania i Portugalia, ta solidarność nabierała coraz większego znaczenia. Potrzeba rozwinięcia polityki regionalnej była też konsekwencją utworzenia jednolitego rynku europejskiego, w ramach, którego regiony strukturalnie słabsze lub o podupadającym przemyśle znalazły się w punkcie wyjściowym, w sytuacji niekorzystnej i mogłyby nie sprostać w pełni swobodnej konkurencji ze strony regionów bogatszych.

Comments are closed.