LESEFERYZM I LIBERALIZM

LESEFERYZM I LIBERALIZM

4/ Polska w XIX w. – pod zaborami. Ograniczoną suwerenność ma Królestwo Kongresowe (1815-1831). Politykę gosp. prowadzi minister skarbu F. Drucki-Lubecki. Uważał, że Polsce potrzeba:
- szkół, tj. oświaty i rozumu,
- przemysłu i handlu, tj. zamożności i bogactwa
- fabryk broni – dzięki którym nawet z Rosją utrzyma niepodległość.
Prowadził politykę uprzemysłowienia, wspierania eksportu, rozwoju nowoczesnego systemu bankowości i kredytu, od-dłużenia Królestwa.
- Cały wiek XIX rozwijano hasła pracy organicznej i obrony polskiego stanu posiadania w gospodarce.

→ Ogólnie w XIX w. nastąpiło zmniejszenie ingerencji państwa w sprawy gosp. (koncepcja „państwa stróża nocnego”). Państwa wycofywały się z funkcji zakładania i prowadzenia własnych przeds.; przechodziły na stosowanie pośrednich metod oddziaływania na gospodarkę – przez system pieniężny i bankowy, cła i podatki. Pojawia się też nowa sfera inge-rencji: kształtowanie szybko rozwijających się systemów komunikacyjnych, np. wydawanie koncesji na budowę linii ko-lejowych (Anglia), dotacje dla przeds. kolejowych (Francja) itp.

Comments are closed.