TRANSPORT ZWIERZĄT

TRANSPORT ZWIERZĄT

Kontrolę warunków transportu przeprowadza IW. Transport poza kraj – Włochy, Portugalia, Tajlandia, Chiny, kraje arabskie. Również transport wewnętrzny, w poszczególnych rejonach Polski. Zwierzęta są przewożone na duże odległości, średnio jedzie się z prędkością 60 km/h. Czas transportu wynosi 11-14 h. Dopuszczalny czas transportu 8h, a jeżeli jest dłuższy, to pojazd musi być odpowiednio przystosowany, tzw. I klasa.

Rozporządzenia:
• Dyrektywa 91/628 EEC, znowelizowana Dyrektywą 95/29;
• Rozporządzenie Rady 1255/97 dotyczące kryteriów wspólnoty dla punktów postoju;
• Rozporządzenie Rady 411/98 dotyczące dodatkowych standardów dotyczących ochrony zwierząt.

Wymogi:
Środek transportu do 8h:
• Tak zaprojektowany, aby nie powodował obrażeń, obniżenia dobrostanu, okaleczeń, żeby było bezpiecznie dla zwierząt.
• Posiada odpowiednią wentylację, grawitacyjną – w sposób naturalny podczas ruchu pojazdu; przy przegrzaniu – szybko postój.
• Wystarczająca ilość ściółki – wygoda.
• Odpowiednia powierzchnia na 1 osobnika – co najmniej ustalona powierzchnia minimalna.
• Prawidłowo oznakowany, opisany (gabaryty pojazdu, powierzchnia ładowna pojazdu, powierzchnia na 1 zwierzę).
• Pionowe powierzchnie gładkie, odporne na korozję.
• Podłogi szczelne.
• Drób w kontenerach oznakowanych góra-dół.
• Swobodny dostęp do zwierząt – żeby móc je podnieść, opatrzyć.
• Przenośne światło.
• Po każdym transporcie mycie, dezynfekcja

Wyjątki – nie musi spełniać warunków, jeśli:
• transport nie ma charakteru handlowego;
• dotyczy pojedynczego osobnika (koń);
• dotyczy zwierząt domowych (kot, pies);
• nie przekracza 50km (do 50km);
• zwierzęta są transportowane własnym środkiem transportu (hodowcy).
Warunki muszą być spełnione, jeżeli jest to przewóz powyżej 50km i do rzeźni (przewóz komercyjny).

Warunki:
• tylko zwierzęta zdrowe (wyjątek – do uboju z konieczności, doświadczenia na zwierzętach, w celu leczenia weterynaryjnego – lekarz powiatowy musi dać zezwolenie);
• nie ciężarne (nie wolno 10 dni przed porodem);
• matki co najmniej 48h po porodzie;
• młode z zagojoną pępowiną.
Jeżeli zachorowały w czasie transportu – udzielona pierwsza pomoc → pozostawione w punkcie weterynaryjnym aż do wyleczenia. Przy poważnym urazie i braku pomocy weterynaryjnej – uśmiercenie humanitarne.

Zabezpieczenia w czasie transportu:
• wiązane – tak, by mogły się położyć, wstać, mieć dostęp do poidła, żeby się nie udusiło;
• w specjalnych boksach;
• różne gatunki trzymane w oddzielnych boksach; samce i samice też oddzielnie;
• zwierzęta młode z matką, oddzielnie od innych;
• bydłu nie zakładać kółek nosowych i nie wiązać za rogi;
• koń w kantarze, rozkute tylne podkowy, pojazd nie może być wielopokładowy;
• wysokość pojazdu wielopokładowego – zwierzę swobodnie może stać, może unieść głowę do góry;
• krowy w laktacji – dój co 12, maksymalnie 15h;

Konwojent jest osobą odpowiedzialną za przewóz, odbiorca i nadawca nie odpowiadają. Przewoźnik musi dopilnować, żeby w przypadku transportu powyżej 8h, była opracowana trasa, zachowane odpowiednie warunki w czasie transportu, zwierzęta zostały zbadane przed wyjazdem przez lekarza weterynarii i otrzymały świadectwo zdrowia. Plan podróży musi być zaakceptowany przez lekarza powiatowego – czy jest on realny, zgodny, możliwy do zrealizowania. Zwierzęta muszą mieć ustalone miejsca odpoczynku, gdzie są pojone i karmione. Przewoźnik zawiadamia punkt kontroli celnej, kiedy będzie przekraczać granicę – szybko, poza kolejnością. Przewoźnik jest odpowiedzialny za koszty leczenia, wyżywienie, postoje w czasie transportu.
Aby móc przewozić zwierzęta trzeba mieć zezwolenie i zaświadczenie, że dany środek transportu nadaje się do użytku. Też zaświadczenie, że kierowca przeszedł przeszkolenie do przewozu zwierząt.
Ładunek i rozładunek są najważniejsze: zabrania się bicia zwierząt i używania przemocy fizycznej; rampa musi być właściwie zaprojektowana:
• łagodna pochyłość;
• progi przeciwślizgowe, by zwierzę nie zjeżdżało;
• wyścielona ściółką, trocinami;
• barierki boczne;
• tak dostosowana do pojazdu, żeby nie było przerw między rampą a pojazdem.

Dla każdego środka transportu (samochód, pociąg, samolot, statek) jest minimalna powierzchnia załadunku.

Czas transportu może być dłuższy niż 8h, gdy:
• na podłodze pojazdu jest dużo ściółki;
• są specjalne pojemniki na paszę, wodę, które nie ulegają zanieczyszczeniom przez spaliny i odchody;
• karmniki, wiadra do pojenia są schowane i wyciągane na postoju oraz myte po każdorazowym transporcie;
• jest wystarczająca powierzchnia do odpoczynku w pozycji leżącej;
• konwojent może dotrzeć do wszystkich zwierząt;
• wentylacja mechaniczna – wymiana powietrza także w czasie postoju;
• monitoring parametrów w kabinie przewoźnika;
• przesuwane przegrody do odgradzania zwierząt;
• podłączenie wody w celu uzupełnienia zbiorników;
• u świń poidła samoczynne i stały dostęp do wody; po 8h prysznice, które zraszają zwierzęta, żeby nie doszło do przegrzania;
• muszą też być przerwy, postoje.

Przewóz zwierząt pojazdem I klasy:
• cielęta, koźlęta, jagnięta – po 9h postój – 1h odpoczynku, karmienie, pojenie – następne 9h (razem 18h) – miejsce przeznaczenia lub postój z wyładowaniem na min. 24h;
• bydło, owce, kozy – 14h – 1h postoju – następne 14h (razem 29h) – baza lub wyładowanie (24h odpoczynku);
• konie – 24h bez przerwy, ale co 8h krótkie przerwy na pojenie i karmienie;
• świnie – 24h bez przerw i stały dostęp do wody;
• transport można przedłużyć o 2h, jeżeli w tym czasie dojedzie do miejsca przeznaczenia.

Punkt postojowy – musi być zarejestrowany w spisie Unii Europejskiej. Funkcjonuje w Polsce na bazie rozporządzenia. Musi spełniać warunki utrzymania dla konkretnego gatunku. Są pod nadzorem powiatowego lekarza weterynarii. Właściciel punktu zapewnia opiekę weterynaryjną. Jeżeli zwierzę nie nadaje się do dalszego transportu – nie może jechać dalej.
Spis przewoźników, rejestracja zwierząt, chore, padłe, choroby zwalczane z urzędu, zagrożenia dla ludzi.
Kontrolą transportu zajmuje się lekarz weterynarii, inspekcja drogowa (policja), czasem też działają wspólnie. Przedłużająca się kontrola: przy złej wentylacji w pojeździe, w magazynie żywca – kontrola transportu zwierząt, czyli jak spisał się przewoźnik.

Comments are closed.