Zakażenia poxwirusowe i zwierząt

Zakażenia poxwirusowe i zwierząt
Rodzina: Poxviridae
- Duże wirusy (genom koduje około 200 białek)
- Często powoduje ciałka wtrętowe
- Bardzo oporne, w strupach mogą latami przetrwać
- Szerzą się wnikając w mikrootarcia skóry, przez kontakt bezpośredni (też aerogennie) lub pośredni, owady mechanicznie
- Większość ma ścisłe powinowactwo do gatunków żywiciela
- Ale niektóre mają szerokie spektrum gatunków (wirus krowianki, wirus ospy krów)
Rodzaj: Capripoxvirus
 Wirus ospy owiec
 Wirus ospy kóz
Te […]

Chlamydiozy

Chlamydiozy
Rodzina: Chlamydiaceae
Rodzaj: Chlamydia
Rodzaj: Chlamydophila
Specyficzny rozwój – w jego przebiegu tworzą się ciałka elementarne zdolne do zakażania komórek (forma pozakomórkowa) oraz wewnątrzkomórkowe ciałka siateczkowate, wrażliwe i niezaraźliwe, namnażają się wewnątrz komórki i niszcząc ją uwalniają ciałka elementarne.
Rodzaj: Chlamydophila
Ch. psittaci – głównie ptaki (psitakoza/ornitoza), też ludzie (choroba ptasia), załącznik 2
Ch. pneumoniae – głównie ludzie (konie), zapalenie płuc, […]

Gorączka Q

Gorączka Q
- Na całym świecie zakażenia zwierząt, ludzi, też w Polsce (załącznik 2)
- Coxiella burnetti, wyjątkowa riketsja – ma zdolność przeżycia poza organizmem, więc może być przenoszona aerogennie
- Zakaża około 125 gatunków ssaków, + kleszcze, muchy, pchły itp.
- Domowe przeżuwacze zakażają się aerogennie, alimentarnie i przez penetrację kleszcza – dominują zakażenia subkliniczne
- Zarazek drogą hematogenną dociera szczególnie do wymienia i […]

Listerioza

Listerioza
- Choruje wiele gatunków ssaków (też człowiek) i ptaki
- Na całym świecie, zwłaszcza w klimacie umiarkowanym
- Najwrażliwsze przeżuwacze, zwłaszcza owce
- W Europie i Polsce główna choroba zakaźna owiec
- Podlega obowiązkowi rejestracji (załącznik 2)
- Typowa choroba środowiskowa (owce „choroba kiszonkowa”)
Rodzaj Listeria – 6 gatunków
- Warunkowo chorobotwórcze i niechorobotwórcze
- Listeria monocytogenes: posocznica, meningoencephalitis, ronienia
- Listeria ivanovii: ronienia u owiec i bydła
- G(+), niesporujące, kokopałeczki
- Wrażliwe na wysoką temperaturę […]

Paratuberkuloza (Choroba Johnego, paragruźlica)

Paratuberkuloza (Choroba Johnego, paragruźlica)
- Przewlekłe, wyniszczające, rozrostowe zapalenie jelit
- Przeżuwaczy domowych i dzikich, sporadycznie innych
- Znaczenie niedoceniane
- Bardzo częste zakażenia subkliniczne (20x więcej niż chorych)
- A choroba raczej tylko w warunkach udomowienia (czy niewoli)
- Zwłaszcza w stresie (poród, stłoczenie, transport, złe żywienie)
- Podlega w Polsce rejestracji (załącznik 2)
Etiologia
- Mycobacterium avium spp. paratuberculosis
- Kwasooporny prątek, bezwzględny tlenowiec, rośnie wolno
- Ma szczególne zapotrzebowanie na żelazo (też in […]

TYP: Aschelmintes (Nemathelmintes) - obleńce

TYP: Aschelmintes (Nemathelmintes) - obleńce
GROMADA: Nematoda - nicienie
Wszystkie gatunki pasożytnicze wchodzą do tej gromady. Gatunków niepasożytujących jest dużo więcej. Wszystkie nicienie mają silne działanie alergizujące.
Ciało otoczone worem skórno-mięśniowym złożonym z: oskórka, hipodermy, warstwy mięśniowej. Wnętrze wypełnia płyn – jego ciśnienie nadaje robakowi charakterystyczny turgor. Wszystkie narządy wewnętrzne są cewkowate. Gł. przewód pokarmowy i narządy rozrodcze.
Hipoderma […]

RODZINA: Oxyuridae

RODZINA: Oxyuridae
Oxyuris equi – owsik koński.
W jelicie grubym i ślepym koniowatych. Ogromny dymorfizm; samce 1-2cm, samice 2-16cm. Różnice w długości samic to głównie długość ogona. Nim przyczepiają się w fałdach odbytu, bo otwór płciowy jest z przodu. W budowie gardzieli – w tylnej części jest bulbus – charakterystyczne wzdęcie; słabo zaznaczona cieśń. Brak wzdęcia oskórkowego […]

RODZINA: Ascarididae

RODZINA: Ascarididae
Ascaris suum; Ascaris lumbricoides.
Niby dwa gatunki, ale nie ma do tego podstaw morfologicznych ani biologicznych. Tylko na podstawie tego, że świnie nie zarażają się glistą ludzką. Samiec ok.18cm, samica do 25cm. Grubości ołówka, oba końce szpiczaste. Samce zagięty koniec, brak torebki kopulacyjnej, zawsze 2 szczecinki kopulacyjne.
Otwór gębowy z 3 wargami, torebka gębowa szczątkowa. Otwór […]

RODZINA: Anisakidae

RODZINA: Anisakidae
Toxocara canis; T.cati.
T.canis – psy, lisy; T.cati – koty, lisy; Toxascaris leonina – psy, koty, lisy.
Największa T.canis – samce do kilkunastu cm, samice 20cm i więcej. Pozostałe dwa gatunki – samce 6-7cm, samice do 10cm.
Otwór płciowy u wszystkich z przodu, zagięty koniec ciała samca, dwie szczecinki kopulacyjne. Różnią się skrzydełkami oskórkowymi – największe ma […]

RODZINA: Heterakidae

RODZINA: Heterakidae
Heterakis gallinae.
Długość do 1,5cm. Samiec ma przyssawkę przedstekową, nierówne szczecinki kopulacyjne. Larwa inwazyjna po 2 tygodniach.
Ostatecznie lokalizuje się w jelicie ślepym kur, drobiu. III linka larwy w jelicie ślepym. Okres prepatentny 4 tygodnie. Jest przenosicielem Histomonas melagridis (może być zawarty w jajach).