Funkcj pieniądza

Funkcj pieniądza
Funkcja miernika wartości pozwala na wyrażanie wartości towarów w pieniądzu. Pieniądz staje się jednostką rozrachunkową, w której są określone ceny i prowadzone rozliczenia. W funkcji pieniądza jako miernika wartości istotne jest utrzymanie jego siły nabywczej określonej przez ilość towarów, którą można nabyć za jednostkę pieniądza. Na wartość pieniądza (siłę nabywczą) ma wpływ relacja miedzy […]