Funkcj pieniądza

Funkcj pieniądza
Funkcja miernika wartości pozwala na wyrażanie wartości towarów w pieniądzu. Pieniądz staje się jednostką rozrachunkową, w której są określone ceny i prowadzone rozliczenia. W funkcji pieniądza jako miernika wartości istotne jest utrzymanie jego siły nabywczej określonej przez ilość towarów, którą można nabyć za jednostkę pieniądza. Na wartość pieniądza (siłę nabywczą) ma wpływ relacja miedzy wielkością obiegu pieniężnego, a wartością masy towarów znajdujących się na rynku.

Funkcja środka wymiany charakteryzuje się tym, że jest on powszechnym ekwiwalentem w transakcjach kupna-sprzedaży towarów i usług na rynku.

Funkcja środka płatniczego mamy z nim do czynienia wtedy, kiedy reguluje się nim różne zobowiązania niezwiązane z zakupem towarów i usług. Są to przede wszystkim płatności dotyczące zaciąganych, spłacanych pożyczek, regulowania zobowiązań podatkowych, opłacania składek na ubezpieczenie gospodarcze i społeczne.

Funkcja środka tezauryzacji jest to proces, który prowadzi do zmniejszenia ilości pieniądza w obiegu. Tezauryzacja może być symptomem braku zaufania społeczeństwa do instytucji finansowych okresie kryzysu gospodarczego. Funkcja ta umożliwia wykorzystanie pieniądza w przyszłości, jeśli podmiot decyduje się na oszczędności pieniężne na przyszłe potrzeby.

Funkcja międzynarodowego środka płatniczego oznacza, że pieniądz jednego kraju jest honorowany jako środek płatniczy w innym kraju. Funkcje taką pełni od dawna np. dolar amerykański, a także inne tak zwane twarde waluty. Podobnie jest z pieniądzem opartym na międzynarodowych umowach, a takim pieniądzem jest dziś euro

Comments are closed.