„Trzecia droga” w Wielkiej Brytanii

„Trzecia droga” w Wielkiej Brytanii

Ostatnie zmiany w państwie dobrobytu miały miejsce w 1997 r. Zostały one nazwane „trzecią drogą”. Chciano wypracować nową alternatywę dla poprzednich dróg która miała załagodzić nierówności społeczne. W tej polityce podkreślano możliwości jednostek i jej umiejętność unikania ubóstwa. Pragnięto rozwinąć państwo dobrobytu nowego typu. Priorytetem była prca zarobkowa i rynek pracy. Wiele uwagi poświęcano temu aby ludzie podejmowali pracę. Pomagano im ją znaleźć i utrzymać .Wprowadzono stawkę minimalną przez co ograniczono liczbę osób uprawnionych do świadczeń. W polityce emerytalnej nie nastąpiły wielkie zmiany, ale zaczęto oferować uboższym emerytom szereg dodatkowych form pomocy. Największy wpływ „trzecia droga” ma na zwalczanie ubóstwa poprzez oferowanie rozmaitych programów mających zniszczyć jego przyczyny i skutki. Przedsięwzięcia te skupione są głównie na młodych pokoleniach. Pomimo wielu nowości zachowano tradycje wywodzące się z ustawy o ubogich i z raportu Beveridge’a

Comments are closed.