Aktualne programy społeczne państwa

Aktualne programy społeczne państwa

 Programy zorientowane na składki
Zostały wprowadzone po wojnie, pracownicy i pracodawcy płacą do funduszy zabezpieczeń społecznych składkę zależną od dochodów, która jest także subwencjonowana przez państwo, z tego funduszu finansowane są najważniejsze funkcjonujące na podstawie składek świadczenia. System jest ustawiony regresywnie, osoby o wysokich i najniższych dochodach nie płacą składek. Świadczenia wypłacane są w niskiej wysokości wszystkim uprawnionym, niezależnie od indywidualnych składek .Państwo skłania w ten sposób do zakładania własnych przedsiębiorstw. Niskie składki są uzupełniane przez pomoc na rynku prywatnym. Przez taki system osoby niepracujące np. matki wychowujące dzieci są poszkodowane. Ratunkiem dla takich obywateli są świadczenia pomocy społecznej
 Świadczenia bazujące na kontroli stopnia ubóstwa
należą do nich zasiłek socjalny, zasiłek mieszkaniowy i „gminna pomoc podatkowa” . Skierowane są do osób nie posiadających innych dochodów. System kontroli stopnia ubóstwa działa piętnująco, dlatego wielu rzeczywiście potrzebujących odmawia ubiegania się o nie.
 Program skierowany do określonych grup osób
Przynależność do określonych grup jest związana z dodatkowymi kosztami. Należą do nich zasiłek rodzinny i świadczenia dla niepełnosprawnych. Kwoty wypłacane są w takiej samej wysokości wszystkim osobom danej grupy oraz ludziom z wszystkich warstw społecznych
 Służba zdrowia
Finansowana jest z ogólnych dochodów podatkowych. Najczęściej można z niej korzystać bezpłatnie. Obecnie wzrasta udział finansowy pacjentów
 Osobiste usługi socjalne
Finansowane zarówno z centralnych środków podatkowych jak i komunalnych. Usługi są wykonywane lokalnie, pomagają obywatelom w ciężkiej sytuacji społecznej (ludzie starsi , dzieci z rodzin patologicznych)

Comments are closed.