Cele teraźniejszej polityki społecznej

Cele teraźniejszej polityki społecznej

W ostatnich latach doszło do zerwania z zasadami państwa opiekuńczego. Coraz częściej mówi się o indywidualności, a nie solidarności. Na pierwszym miejscu stawiana jest gospodarka, potem dopiero państwo opiekuńcze. Podczas obecnych przemian w kraju zaczęto zastanawiać się nie tylko nad problemem finansowania opieki i powstaniem nowego systemu, lecz nad zasadami, ideami, celowością systemu zabezpieczeń społecznych w Niemczech

Comments are closed.