Mięśnie stawu łokciowego: KOŃCZYNA PIERSIOWA

Mięśnie stawu łokciowego: KOŃCZYNA PIERSIOWA

- m. biceps brachii (dwugłowy ramienia) – u zwierząt jest jednogłowowy;
Ca - od guzka nadpanewkowego łopatki (tuberculum supraglenoidale) do bliższego końca kości promieniowej i łokciowej.
Su - od sulcus intertubercularis humeri, dzieli się na 3 odgałęzienia dochodzące do kości promieniowej po stronie przyśrodkowej i do musculus pronator teres..
Ru – dochodzi do więzadła przyśrodkowego stawu łokciowego, tuberositas radii i przedniej strony kości promieniowej.
Eq – dochodzi do tuberositas radii, tuberositas Mc3 i kości łokciowej.
Zginacz i prostownik stawu łokciowego; ustala staw ramienny i nadgarstkowy.
Zawiera pasmo włókniste (lacertus fibrosus).
- m. brachialis (ramienny)
Ca - od tylnej strony kości ramiennej pod szyją, do bliższego końca kości promieniowej i łokciowej.
Su – przyczep początkowy od tylnej strony guzka mniejszego, wzdłuż crista anconea do tuberositas deltoidea, a końcowy na przyśrodkowej stronie i krawędzi kości promieniowej.
Ru – od sulcus musculi brachialis do tuberositas radii i przyśrodkowej krawędzi kości promieniowej.
Eq - od sulcus musculi brachialis do kości promieniowej.
Zgina staw łokciowy.
- m. triceps brachii (trójgłowy ramienia)
* caput accessorium – u Ca od tylnej strony kości ramiennej, pod caput humeri do olecranon wraz z głową długą.
* caput laterale – od crista anoconea humeri do olecranon
* caput longum – od tylnej krawędzi łopatki do olecranon
* caput mediale – od crista tuberculi minoris (Ca, Su) lub tuberositas teres humeri (Ru, Eq) do olecranon
Jego tylna krawędź widziana przez skórę tworzy linea anoconea, biegnącą od olecranon do okolicy kłębu; jest to granica między okolicą łopatkową i ramienną a tułowiem.
Prostownik i stabilizator stawu łokciowego i zginacz stawu barkowego.
- m. anconeus (łokciowy) – samodzielny tylko u Ca i Su. Biegnie od dolnej połowy kości ramiennej po stronie tylnej i crista epicondyli lateralis et medialis do bocznej powierzchni olecranon.
Prostownik stawu łokciowego.
- m. tensor fasciae anterbrachi (naprężacz powięzi przedramienia)
Ca – od musculus latissimus dorsi do olecranon i fascia anterbrachii.
Su – od tylnej krawędzi łopatki do olecranon i fascia anterbrachii.
Ru - od musculus latissimus dorsi i tylnej krawędzi łopatki do olecranon i fascia anterbrachii.
Eq - od musculus latissimus dorsi i tylnej krawędzi łopatki, oraz mięśnia skórnego tułowia i musculus triceps do olecranon i fascia anterbrachii.
Napina powięź i prostuje staw łokciowy.

Comments are closed.