Problemy polityczne i gospodarcze Szwecji

Problemy polityczne i gospodarcze Szwecji

Szwecja jest przykładem państwa w pełni wykorzystującego model redystrybucyjny w swojej polityce społecznej.To państwo od zawsze cechowało odrębność problemów politycznych, społecznych, gospodarczych od reszty Europy. Ten skandynawski kraj był przez dłuższy czas izolowany od starego kontynentu. Na taką sytuacje miały wpływ uwarunkowania historyczne Szwecji wynikające z jej geograficznego położenia na mapie świata oraz unikanie konfliktów zbrojnych wewnętrznych i zewnętrznych, poprzez politykę kompromisów pomiędzy kapitalistami, a robotnikami. Na półwysep skandynawski nie dotarły, albo miały mały wpływ tezy głoszone przez ludzi renesansu, odrodzenia oraz późniejszych epok. Wszystkie przemiany ekonomiczno-społeczne odbywały się powoli, łagodnie. Również droga do kapitalizmu przebiegła inaczej, z dużym opóźnieniem w stosunku do krajów zachodniej europy. Mimo tego, kapitalizmu szwedzkiego nie charakteryzowało duże bezrobocie, zastój w przemyśle. Wręcz przeciwnie, po masowej migracji ludzi do USA w państwie brakowało rąk do pracy, co spowodowało wzrost płac oraz kosztów siły roboczej. To wszystko przyspieszyło postęp techniczny. Dosyć dobra sytuacja klasy robotniczej (2,7 krotny wzrost płac realnych) złagodziła konflikty międzyklasowe. Stosunkowo wysoki poziom życia sprzyjał rozwojowi welfare state z hasłami partii socjaldemokratycznej o dobrobycie.

Comments are closed.