Zasady państwa socjalnego w Niemczech

Zasady państwa socjalnego w Niemczech

Zasady kształtowania
• solidarność – bazowanie na wyrównaniu i redystrybucji
• subsydiarność – głoszenie prymatu form samopomocy rodzinnej i społecznej
samo organizacji
• indywidualności – badana sytuacja jednostki, jej indywidualny wkład znajduje
się na pierwszym miejscu
Zasady postępowania
• przyczynowa – pytanie o przyczynę szkody, a potem decyzja o przyznaniu i
wysokości świadczenia (renta, zasiłek chorobowy)
• względnie celowa – pytanie o to czy świadczenie wystarczy załatwić daną
potrzebę (świadczenia rzeczowe, socjalne)
• ubezpieczenia - świadczenia powiązane z wcześniejszymi składkami
• zaopatrzenia – wszyscy mają prawo do zaopatrzenia podstawowego
• opieki - należy udowodnić ubóstwo
Niemieckie państwo postrzega się jako odpowiedzialne za socjalne zabezpieczenie swoich obywateli, nie ograniczając się do podstawowej opieki. Występuje przymus uczestnictwa w systemach zabezpieczenia społecznego. Składki finansowane są przez pracowników i pracodawców. Model ten polega na zasadzie wymiany (świadczenie za świadczenie). Wysokość pomocy ustalana jest z wysokości składek, a te z wysokości dochodów. Niemiecka opieka gorzej traktuje kobiety niż mężczyzn. Systemy łagodzą męskie ryzyko zarobkowania dyskryminując kobiece sytuacje życiowe.

Comments are closed.