Gąbczaste encefalopatie zwierząt - BSE - Gąbczaste encefalopatie ludzi - BSE

Gąbczaste encefalopatie zwierząt - BSE

 Trzęsawka (choroba kłusowa) owiec i kóz (Scrapie)
 Gąbczasta encefalopatia przeżuwaczy (Chronic Wasting Disease)
 Zakaźna encefalopatia norek
 Gąbczasta encefalopatia kotów
Gąbczaste encefalopatie ludzi - BSE

 Choroba kuru
 Choroba Creutzfeldta-Jakoba
 Zespół Gerstmanna-Sträusslera
 Śmiertelna rodzinna bezsenność

Comments are closed.