Japońskie zapalenie mózgu - Kleszczowe zapalenie mózgu

Japońskie zapalenie mózgu
- Bardzo ważny problem Azji (Japonia, Chiny, Indie, Pacyfik)
- Częste zakażenia bezobjawowe u świń, koni, psów, kur, kaczek i innych. Komary roznoszą (pola ryżowe!)
- I Zapalenie mózgu u ludzi, koni – przebieg podobny do EEE
- Zaburzenia rozrodu świń (ronienia, martwo urodzone)
- U ludzi śmiertelność 10-40%, lub wiele powikłań
- Są w Azji szczepienia ludzi, świń i koni

Kleszczowe zapalenie mózgu
Środkowo-europejskie wiosenno-letnie zapalenie mózgu
Rosyjskie wiosenno-letnie zapalenie mózgu
Choroba skokowa owiec (louping ill)

Comments are closed.