Nagły wzrost liczby przypadków BSE w 2000 r.

Nagły wzrost liczby przypadków BSE w 2000 r.
- Dużo więcej w Szwajcarii, Francji, Niemczech, Portugalii
- Nowe państwa (Włochy, Dania, Hiszpania i inne)
- Kolejna fala paniki konsumentów pod koniec 2000 roku
- Czy epidemia BSE się rozszerza?
- Może tak, ale na to nie mamy danych, natomiast
- Radykalnie wzrasta czułość diagnostyki laboratoryjnej
- Metoda Western-Blot (immunoblot)
- Teraz można zbadać każdą tuszę przed konsumpcją
- Bogatsze państwa zaczęły to częściowo robić
- Więc wzrasta wykrywalność

Test W-B
Homogenizacja próbki mózgu  działanie enzymów proteolitycznych (niszczenie PrPc)  Western Blot  rozdział elektroforetyczny w żelu  przemieszczenie białek z żelu na błonę  wykrycie immunologiczne  wyniki

Comments are closed.