Wielka Brytania 1986 - BSE

Wielka Brytania 1986 - BSE

- Mad cow disease („choroba szalonych krów”)
- Gąbczasta encefalopatia bydła (bovine spongiform encephalopathy – BSE)
- Zachorowania w innych krajach
- Przyczyna nieznana
- Podobieństwo do gąbczastych encefalopatii innych gatunków i człowieka
- Panika konsumentów i załamanie się brytyjskiego rynku wołowiny
- Reperkusje polityczne
- Największe wyzwanie dla weterynarii końca XX wieku
- Jedno z największych wyzwań biologii końca XX wieku
- Nagroda Nobla (Prusiner 1997)

Comments are closed.