Występowanie BSE

Występowanie BSE
(stan na dzień 7 października 2003)
 G.B. około 180000 przypadków
 Irlandia 1295
 Portugalia 820
 Francja 849
 Szwajcaria 448
 Hiszpania 331
 Niemcy 273
 Belgia 114
 Włochy 88
 Holandia 63
 Dania 13
 Słowacja 12
 Polska 8
 Japonia 8
 Czechy 5
 ……
Liczba przypadków na „kontynencie” wzrasta

Comments are closed.