Zwalczanie BSE w Wielkiej Brytanii

Zwalczanie BSE w Wielkiej Brytanii
- 1988 r. zakaz żywienia przeżuwaczy białkiem przeżuwaczy
- I od 1993 roku liczba przypadków BSE zaczęła spadać
- Ale przypadkowe zakażenia bydła paszą dla innych zwierząt
- 1996 r. zakaż żywienia zwierząt jadalnych (też koni, ryb) białkiem ssaków
- Wybijanie bydła starszego niż 30 m-cy
- Nadzieja na zlikwidowanie BSE do 2010 roku

Comments are closed.