Zwalczanie - BSE

Zwalczanie - BSE

- Chore i ich potomstwo się likwiduje (bo zarazek w łożysku i wodach płodowych – zakażenie alimentarne)
- Dlatego też trzeba wybić całe stado
- Ale uzdrowienie populacji – zupełnie inne, niż BSE
- Metodami hodowlanymi
- Bo tu ścisła zależność wrażliwości owcy od genotypu PrP
{Miejsca krytyczne w genomie owczym 136, 154, 171  eliminacja tych miejsc  tworzenie linii genetycznych opornych/niewrażliwych na trzęsawkę}
- W wielu krajach programy selekcji owiec niewrażliwych
- Bada się krew, określa genotyp i używa do rozrodu najodporniejsze
- Wypierając skutecznie trzęsawkę z populacji

Comments are closed.