Występowanie BSE

Występowanie BSE
(stan na dzień 7 października 2003)
 G.B. około 180000 przypadków
 Irlandia 1295
 Portugalia 820
 Francja 849
 Szwajcaria 448
 Hiszpania 331
 Niemcy 273
 Belgia 114
 Włochy 88
 Holandia 63
 Dania 13
 Słowacja 12
 Polska 8
 Japonia 8
 Czechy 5
 ……
Liczba przypadków na „kontynencie” wzrasta

Zwalczanie - BSE

Zwalczanie - BSE
- Chore i ich potomstwo się likwiduje (bo zarazek w łożysku i wodach płodowych – zakażenie alimentarne)
- Dlatego też trzeba wybić całe stado
- Ale uzdrowienie populacji – zupełnie inne, niż BSE
- Metodami hodowlanymi
- Bo tu ścisła zależność wrażliwości owcy od genotypu PrP
{Miejsca krytyczne w genomie owczym 136, 154, 171  eliminacja tych miejsc  tworzenie linii genetycznych opornych/niewrażliwych […]

Choroby kotów – infekcje retrowirusowe – białaczka, FIV

Choroby kotów – infekcje retrowirusowe – białaczka, FIV
Białaczka
Występowanie białaczki:
- Najczęstsza choroba zakaźna młodych kotów na całym świcie
- Na 709 chorych i zdrowych kotów w W-wie 12,3% zakażonych
- Samce 99,6%, samice 7,1%
- Najczęściej chorują 1-4 letnie
Wirus białaczki kotów (FeLV)
- Retrowirus bez własnego onkogenu
- Atakuje tylko kota domowego
- Ginie po kilku minutach w temperaturze pokojowej
- Białko p27 rdzenia wirionu wykorzystywane w diagnostyce
- Białka p15E i […]

Wirus niedoboru immunologicznego kotów

Wirus niedoboru immunologicznego kotów
Feline immunodeficiency virus – FIV
- Retrowirus z rodziny Lentivirinae
- Nie onkogenny, lecz immunosupresyjny
- Zakażenia latentne
- Szybko ginie w środowisku
- Atakuje kotowate na całym świecie, też w Polsce
- Około 11% kotów domowych jest zakażonych
- Wydalanie głównie ze śliną (zwłaszcza jeśli jest w niej dużo komórek)
- Zakażenie wyłącznie przez pokąsanie (krycie ?)
- Także jatrogennie, ale nie kontakt bezpośredni
- Kocury zakażone 2-3 razy częściej niż […]

Zwalczanie gruźlicy bydła w Polsce Choroby bydła Gruźlica

Zwalczanie gruźlicy bydła w Polsce Choroby bydła Gruźlica
- Po wojnie na początku lat 50-tych ¼ bydła w Polsce była zakażona (wschód 9%, za-chód 50%)
- W 1959 r. – podjęcie urzędowego zwalczania (postępowało sprawnie)
- W 1974 r. – poniżej 0,5% bydła zakażonego  kraj uznany za wolny od gruźlicy
- Od 01.12.1975 r. – KRAJ WOLNY OD GRUŹLICY

Elementy zwalczania gruźlicy ludzi w XX wieku Choroby bydła Gruźlica

Elementy zwalczania gruźlicy ludzi w XX wieku Choroby bydła Gruźlica
- Leczenie klimatyczne
- Pasteryzacja mleka (zakażenie od bydła przez mleko)
- Masowe prześwietlenia (RTG)
- Masowe tuberkulinizacje
- Szczepienia BCG (atenuowany prątek)
- Chemioterapia (na początku streptomycyna, potem specjalne antybiotyki p/gruźlicze). Spowodowało to dramatyczny spadek liczby zachorowań ludzi
Gruźlica w skali globalnej jest nadal jednym z ważniejszych problemów tzw. zdrowia pu-blicznego (kraje „trzeciego świata”; w USA 20-30 […]

Dezynfekcja po skażeniu prątkami Choroby bydła Gruźlica

Dezynfekcja po skażeniu prątkami Choroby bydła Gruźlica
• Słońce
• Pochodne fenolu
• Wapno chlorowane (1h 5% Cl w temp. pokojowej)
• 3% chloramina
• Wapno gaszone (3x nanoszone)
• Kwas nadoctowy (STERIDIAL W, KN-10)
• Aldehydy (ALDEKOL, AGROSTERIL, DESFORMIN, LISOFORMIN 3000)
• Łóg sodowy  mało skuteczne
• Vircon  mało skuteczne

Źródła i drogi szerzenia się u bydła Choroby bydła Gruźlica

Źródła i drogi szerzenia się u bydła Choroby bydła Gruźlica
- 30% zakażeń aerogennie
- U cieląt pijących mleko – alimentarnie
- Wyjątkowo – śródmacicznie i przez kopulację
- Wydalany – przez drogi oddechowe (kaszel, kichanie, parskanie, śluz)
- Często w kale (gdy zmiany w p.pok; po odkrztuszeniu do p.pok)
- W moczu (gdy gruźlica nerek), nasienie, mleko
Gruźlica otwarta – gdy prątki są wydalane różnymi drogami
Gruźlica zamknięta […]

Diagnostyka (możliwości u bydła) Choroby bydła Gruźlica

Diagnostyka (możliwości u bydła) Choroby bydła Gruźlica
- Wywiad
- Badanie kliniczne
- Test tuberkulinowy
- Potwierdzenie pośmiertne
Test tuberkulinowy
• Alergiczny
• Duża swoistość (98,9%), ale czułość tylko ok. 70%
• Więc czasem wyniki fałszywe
o Ujemne (anergia)  brak r-cji
o Dodatnie (odczyn nieswoisty)  gdy mamy krowę zakażoną M. avium i poda-jemy tuberkulinę z M. bovis, i jest r-cja. Podać obie tuberkuliny. Gdy krowa jest zakażona M. avium, to […]

Przebieg Choroby bydła Gruźlica

Przebieg Choroby bydła Gruźlica
• Przewlekły u wszystkich gatunków
• Wyniszczenie, zmienny apetyt, nawrotowe stany gorączkowe
• Czasem powiększenie ww. chłonnych, kaszel, biegunka
• Bydło
o Najczęściej płuca (90%)
o Potem perlica – gruźlica błon surowiczych
o Wymienia
o Inne (wątroba, jelita, narządy rozrodcze, kości, stawy, OUN)
• Owce, kozy – j.w.
• Świnie – dominują zmiany w p.pok – ww. chłonne krezkowe, zagardłowe; tuberkuli-nizacja (dobre efekty!)
• Konie – rzadko, jeśli to p.pok., czasami […]