Członkostwo w organizacjach międzynarodowych i jego rodzaje.

Członkostwo w organizacjach międzynarodowych i jego rodzaje.

Członkostwo pełne, i niepełne.
W ramach członkostwa pełnego rozróżnia się:
- członków pierwotnych – państwa, które założyły daną organizację, tzn. uczestniczyły w konferencji założycielskiej oraz podpisały i ratyfikowały statut przed jego wejściem w życie i ukonstytuowaniem się organizacji;
- członkostwo nabyte – posiadają je państwa, którym nie przysługiwało prawo członkostwa pierwotnego i które zostały przyjęte do organizacji po jej ukonstytuowaniu się;
Najbardziej zaawansowaną członkostwa niepełnego jest członkostwo stowarzyszone. Oznacza ono mniej niż członkostwo pełne, a więcej niż status obserwatora.

Comments are closed.