Funkcjonariusze międzynarodowi.

Funkcjonariusze międzynarodowi.

Funkcjonariusze międzynarodowi, to członkowie personelu, którzy służą w jednakowym stopniu wszystkim krajom członkowskim. Wykonują oni swoją funkcję przez cały czas kadencji, funkcja ta ma charakter wyłączny (funkcjonariusz może być zatrudniany tylko przez organizacje międzynarodowe) oraz musi wynikać z umowy międzynarodowej zawartej między organizacją, a funkcjonariuszem. W zakresie swoich funkcji funkcjonariusz korzysta z immunitetu.

Comments are closed.