Organizacje o celach specjalnych i celach ogólnych.

Organizacje o celach specjalnych i celach ogólnych.

Podział wg zakresu kompetencji:
- o kompetencjach ogólnych – rozwijają działalność we wszystkich dziedzinach międzynarodowych; np. ONZ;
- organizacje specjalne (funkcjonalne) – działają w określonych dziedzinach, np. organizacje gospodarcze (WE), społeczne (ILO), kulturalne (UNESCO), polityczno-wojskowe (NATO);

Comments are closed.