Organizacje powszechne i partykularne.

Organizacje powszechne i partykularne.

Podział ze względu na zasięg członkostwa:
- powszechne (uniwersalne) – zapewniona jest formalna oraz powszechna dostępność do niej zadeklarowana w statucie; zmierzają do objęcia wszystkich państw do swego składu członkowskiego; np. ONZ, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Światowa Organizacja Zdrowia;
- partykularne (grupowe, regionalne) – członkostwo ograniczone tylko do określonej grupy państw (np. kryterium gospodarcze lub geograficzne); np. Wspólnoty Europejskie, CEFTA, Organizację Jedności Afrykańskiej;

Comments are closed.