Przyczyny powstania RE.

Przyczyny powstania RE.

 chęć odbudowy pozycji gospodarczej i politycznej państw-założycieli po II wojnie światowej (utraconej na rzecz USA),
 obawa przed Niemcami oraz przed ZSRR i komunizmem,

Comments are closed.