STRONA PRZEDMIOTOWA PRZESTĘPSTWA

STRONA PRZEDMIOTOWA PRZESTĘPSTWA

Do strony przedmiotowej zaliczamy:
a) czyn (zachowanie się) podmiotu
b) skutek czynu
c) czas i miejsce czynu
d) sytuację, w jakiej czyn popełniono
e) sposób popełnienia i przedmiot wykonawczy czynu

Zachowanie się sprawcy określonego typu przestępstwa opisywane jest przy pomocy tzw. znamienia czasownikowgo („zabija”, „ujawnia”, „podrabia”)
Znamię skutku występuje tylko przy przestępstwach materialnych.
Przy niektórych typach przestępstw określa się miejsce czynu na terytorium RP, czas popełnienia (np. po wyznaczeniu do służby)
Do znamion przestępstwa należy sposób jego popełnienia np. „przemocą, groźbą bezprawną”

Przedmiot wykonawczy- przedmiot materialny, na którym dokonuje się danego przestępstwa, np. przedmiotem wykonawczym naruszenia tajemnicy korespondencji jest „zamknięte pismo”, które sprawca otwiera

Comments are closed.