Uchwały organizacji międzynarodowych i sposoby ich podejmowania.

Uchwały organizacji międzynarodowych i sposoby ich podejmowania.
Uchwały organizacji międzynarodowych, to:
 zalecenia,
 rekomendacje,
 akty prawnie wiążące;
Mogą one być podejmowane poprzez zastosowanie:
- zasady jednomyślności – występuje ona w organizacjach grupowych (WE, OECD, NATO, EFTA); obecnie głosowanie jednomyślne stosuje się zazwyczaj w odniesieniu do podejmowania decyzji w sprawach zasadniczych dla organizacji (zmian statutu, przyjmowanie nowych członków),
- zasady większości głosów,
- głosowania ważonego – polega na tym, że każdy kraj otrzymuje na mocy postanowień statutowych lub decyzyjnych organu plenarnego różną liczbę głosów; zależy to np. od udziału kraju w kapitale zakładowym lub od znaczenia kraju dla danej organizacji z jakichś innych względów; występuje m.in. w Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju (IBRD) oraz w międzynarodowych umowach surowcowych,
- zasada consensusu – odejście od formalnego głosowania na rzecz osiągania porozumienia drogą negocjacji.

Comments are closed.