MIEJSCE I FUNKCJE PRAWA ZOBOWIĄZAŃ W SYSTEMIE PRAWNYM

MIEJSCE I FUNKCJE PRAWA ZOBOWIĄZAŃ W SYSTEMIE PRAWNYM

Dział prawa cywilnego

Prawo cywilne stanowi odrębną gałąź systemu prawnego. Gałąź ta dzieli się na działy. Regulują one stosunki majątkowe typu względnego czyli prawa podmiotowe (wierzytelności) skuteczne wobec określonych indywidualnie podmiotów.
Główna funkcja polega na regulacji obrotu pieniędzmi, dobrami i usługami, a także ochrony interesów podmiotów przed uszczerbkami majątkowymi. Rola społeczna tego działu nabrała znaczenia fundamentalnego.

Inne działy

• rdzeniem prawa rzeczowego są normy wyznaczające bezwzględne prawa podmiotowe dotyczące rzeczy
• prawo spadkowe- reguluje przejście majątku osoby zmarłej na inne podmioty
• prawo rodzinne- niemajątkowy cel, nawet gdy dotyczy sfery stosunków majątkowych
• dział własności intelektualnej – ochrona rezultatów myśli ludzkiej ujmowanych jako dobra niewymierne przestrzennie lecz o wartości majątkowej, a także normy określające obrót nimi
• część ogólna- składają się na nią przepisy właściwe dla wszystkich szczegółowych działów prawa cywilnego.

Comments are closed.