STRUKTURA PRAWA ZOBOWIĄZAŃ

STRUKTURA PRAWA ZOBOWIĄZAŃ

Część ogólna i szczegółowa

Część ogólna – zagadnienia uregulowane w art. 353- 534 KC- normy części ogólnej bezpośrednio odnoszą się do szczegółowych typów zobowiązań z księgi III KC, a także do stosunków zobowiązaniowych w obrębie innych ksiąg KC, a także poza kodeksem
Część szczegółowa- zagadnienia uregulowane w art. 535- 921 (na górze 16)

Zróżnicowania podmiotowe

Różnice wiążą się z dwoma rodzajami podmiotów:
a) przedsiębiorcami – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
b) Konsumentami- osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Reżim konsumenta jest korelatywnie sprzężony z odpowiednimi obowiązkami przedsiębiorcy, który występuje w roli drugiej strony stosunku cywilnoprawnego. Chodzi tu o opiekę nad słabszym ekonomicznie konsumentem oraz zrekompensowanie jego mniejszej wiedzy o przedmiocie zobowiązania i jego treści.

Comments are closed.