ŚWIADCZENIA PODZIELNE I NIEPODZIELNE - RODZAJE ŚWIADCZEŃ

ŚWIADCZENIA PODZIELNE I NIEPODZIELNE - RODZAJE ŚWIADCZEŃ

Świadczenie niepodzielne- nie można wykonać go częściowo bez istotnej zmiany jego przedmiotu lub wartości. Decydować o tym będą cechy przedmiotów, których działania dotyczą dłużnika

Niepodzielne będzie świadczenie polegające na dostarczeniu pary rękawiczek
Podzielne będzie zapłata określonej sumy pieniędzy.

Comments are closed.