Akty normatywne publikowane są w :

Akty normatywne publikowane są w :
- Dzienniku Ustaw
- Monitorze Polskim
- Dzienniki urzędowe ministerstw
Dziennik Ustaw i Monitor Polski noszą nazwę organów promulgacyjnych . Wydawane są nieregularnie , w miarę potrzeb . Ogłoszenie aktu ma charakter prawny . Jest z reguły warunkiem ważności aktu .W Dziennikach publikuje się ustawy , rozporządzenia oraz niektóre uchwały . W Monitorze zaś uchwały , zarządzenia i instrukcje .

Comments are closed.