Domniemania

Domniemania - organ stosujący prawo musi ustalić stan faktyczny- istnienie lub nie- istnienie zdarzenia . Czasami jest to trudne i ustawodawca domniema ustawowe przypuszczenie , że jeżeli zaistniało jedno ( x ) udowodnione , to można przyjąć i należy , że zaistniało ( y ).
- domniemania prawne są usuwalne . Można je obalić przez dowód cywilny . Przesuwa on wtedy ciężar dowodowy na druga stronę , która musi udowodnić , że tak nie jest .
- domniemanie bezwzględne (nieusuwalne ) np. posiadanie przywrócone uważa się za nieprzerwalne .
- domniemanie faktyczne - ustawodawca domniemania prawnego nie ustala ale sad na podstawie istniejących faktów udowodnionych ustala inne fakty za prawdziwe , które są z tym związane .

Comments are closed.