Konstytucja

Konstytucja określa podstawowe zasady ustroju politycznego , społecznego i gospodarczego państwa w szczególności unormowana jest w głównych zarysach struktura organów państwowych , sposób ich powoływania, kompetencje , wzajemne związki wreszcie podstawowe prawa i obowiązki obywateli .
Konstytucja jest najwyższym aktem prawnym w państwie
1.Konstytucja może być zmieniana tylko w szczególnym trybie , nie stosowanym przy innych ustawach .
2.Wszystkie akty prawne w państwie muszą być zgodne z konstytucją

Comments are closed.